Fotografiet: Port Said, 1956

En egyptisk folksamling hålls i schack av brittisk militär för att förhindra plundring. Den polskfödde fotografen David ”Chim” Seymour, en av bildbyrån Magnums grundare och för tillfället dess president, tar bilden. Det är i början av november 1956, under vad som kom att kallas Suezkrisen.

Redan omkring 600 år före vår tideräknings början lär en egyptisk faraon ha satt igång arbetet med att skapa en vattenväg mellan Nilen och Röda havet. I modern tid var det emellertid den franske diplomaten Ferdinand de Lesseps som realiserade bygget av Suezkanalen, som länkar samman Röda havet och Medelhavet. Invigningen ägde rum 1869. Vid denna tid innebar kanalen att sjöresor mellan Europa och Asien kunde kortas med en månad. Det är inte svårt att förstå att den knappt 17 mil långa transportleden mellan Port Said i norr och Suez i söder räknas som en av världens viktigaste.

Det brittisk-franska Suezbolaget, som kom att kontrollera kanalen, fick tillstånd att bedriva verksamheten fram till 1968, varefter ägandet skulle övergå till den egyptiska staten. Men nu blev det inte så. Egyptens president, Gamel Abdal Nasser (1918–70), beslöt i juli 1956 att nationalisera Suezbolaget i förtid. I väst, särskilt i Frankrike och Storbritannien, uppfattades beslutet som en klar provokation.

De två europeiska stormakterna bestämde sig för att visa musklerna genom ett militärt angrepp. Israel, som i Egypten såg sin värsta fiende, anslöt. Anfallet inleddes den 29 oktober, då israeliska förband bröt in på den egyptiska Sinaihalvön. Därpå följde brittisk-franska attacker från luften och landsättning av trupp den 5 november i området kring Port Said.

Kriget blev inte långvarigt. Både från Washington och Moskva, liksom från FN, kom hårda krav på att striderna skulle upphöra. Innan man hunnit nå ett militärt avgörande tvangs därför Storbritannien och Frankrike till en förödmjukande vapenvila.

Många ser Suezdebaclet som de bägge forna kolo­nial­mak­ternas sorti från världspolitikens högsta division. Däremot innebar konflikten att Nasser och Egypten flyttade fram sina positioner i arabvärlden.

Tre dagar efter att det blåsts eld upphör, den 10 november, färdas en militärjeep i hög fart söderut mot staden El Quantara på den östra kanalstranden, söder om Port Said. I fordonet finns David Seymour och en annan pressfotograf, fransmannen Jean Rey. De ska bevaka en fångutväxling. När de närmar sig en brittisk vägspärr vinkar en soldat åt dem att stanna, men bilen fortsätter. Efter några hundra meter når fotograferna fram till en egyptisk postering. Av okänd anledning blir de beskjutna med automateld. Jeepen träffas, går av vägen och störtar ned i Suezkanalen. Båda dör.