Fotografiet: Atlanten, 1956

Vid middagstid samma dag lämnade Svenska Amerika Liniens SS Stockholm New Yorks hamn med destination Göteborg. Den för isgång förstärkta stäven klyver vattnet i 18 knops fart. Sikten är först god, men dimma väntar.

Radaranläggningen på Andra Doria är kraftfullare än på Stockholm, så den italienska bryggan blir varse det annalkande fartyget först. Snart blinkar det till även på Stockholms radarskärm. Fartygen är på väg rakt emot varandra med en sammanlagd hastighet av 40 knop. Ingen radiokontakt tas.

Andrea Doria girar babord (vänster) för att – av oklar anledning – passera styrbord mot stybord. På Stockholm förbereder man en normal babord mot babord-passage och girar styrbord. Istället för att öka avståndet mellan fartygen minskas det. Båda fartygens försök till kurskorrigering får motsatt verkan. När Stockholm slår full back är det försent. Katastrofen är oundviklig.

”Det såg ut som en upplyst stad”, berättar senare en passagerare på Andrea Doria som råkar titta ut genom ett fönster vid 23.10-tiden, just före kollisionen.

Smällen blir mycket kraftig. Stockholms för ränner in i Andrea Dorias styrbordssida ungefär midskepps och tränger tolv meter in i tre av lyxkryssarens däck, över och under vattenlinjen, och ett flertal passagerarhytter trycks in. Stockholms förskepp blir illa tilltygat och några besättningshytter krossas. Senare konstateras det att 46 passagerare på Andrea Doria och fem besättningsmän på Stockholm omkommit direkt. Ytterligare två dödsfall inträffar under evakueringen av kryssaren. På Stockholms fördäck hittas en 14-årig flicka som mirakulöst överlevt utan svårare skador efter att i sömnen ha slungats iväg från sin hytt på Andrea Doria.

Omedelbart efter kraschen börjar Andrea Doria ta in stora mängder havsvatten i de nästan tomma bränsletankarna. Snabbt får fartyget slagsida och fortsätter att ta in vatten med ökad lutning som följd. Slagsidan gör att babords livbåtar blir obrukbara. Nöd­anrop via radio sänds ut och ett flertal fartyg styr mot olycksplatsen.

Under tiden bistår Stockholm Andrea Doria med sina livbåtar.

Stor betydelse för den lyckade räddningsaktionen fick linje­kryssaren SS Île de France som, trots att hon passerat området flera timmar tidigare på väg österut, vände om och kunde hjälpa en stor del av de nödställda. En av passagerarna på det franska fartyget var Life-fotografen Loomis Dean. I det första gryningsljuset tog han fotot av det dömda skeppet.

Andrea Doria sjönk klockan 10.09 den 26 juli.

Publicerad i Populär Historia 7-8/2006