En fluga i påvens tak

Andra Vatikankonciliet i Peterskyrkan, Vatikanstaten, 1963.

© Bruno Barbey/Magnum Photos/IBL Bildbyrå

Ett svagt mummel på latin når den 22-årige franske fotografen Bruno Barbey där han sitter uppflugen på en avsats i Peterskyrkans enorma kupol. Långt under honom pågår 1900-­talets viktigaste kyrkohistoriska händelse – Andra Vatikankon­ci­liet.

Påve Johannes XXIII samlade åren 1962–65 drygt 2 500 biskopar från jordens alla hörn till stormöte – den romersk-katolska kyrkans tjugo­första sammankomst av detta slag (det allra första hölls år 325 i Nicaea under Konstantin den store).

En av de frågor påven drev handlade om öppenhet. Han ville att den slutna och konservativa kyrkan skulle anpassa sig till det moderna samhället utanför, och myntade begreppet aggiornamento – uppdatering. Han talade om att öppna kyrkans fönster och släppa in frisk luft.

Johannes XXIII dog sommaren 1963 efter att endast den första av fyra mötesperioder avverkats. Han ersattes av den italienske biskopen Giovanni Battista Montini, som under namnet Paulus VI avslutade konciliet 1965. Bland delegaterna i Vatikanen fanns ytterligare tre blivande påvar: Albino Luciani (Johannes Paulus I), Karol Wojtyla (Johannes Paulus II), och så en 35-årig tysk teologiprofessor vid namn Joseph Ratzinger. Han medverkade som expertrådgivare till ärke­biskopen av Köln. Fyra decennier senare, 2005, valdes Ratzinger till påve – Benedictus XVI.

Inget av detta bekymrade Bruno Barbey hösten 1963, högt ovanför aposteln Petrus grav (nedgången till den anas som en halvcirkelformade struktur till höger i bildens underkant.) Han hade fullt upp med att få till lämplig bildvinkel, bländar­värde och exponeringstid för att få med så många som möjligt av de över tvåtusen delegater som bänkat sig inne i världens största kristna kyrkorum.

– Ljuset var ju rätt dåligt, berättar han när jag ringer och frågar om bilden. Det var svårt att få till skärpan ordentligt inomhus och utan blixt med den tidens färgfilm. Med en modern digitalkamera hade det varit lättare.

Marockofödde Barbey, som sedan 1966 ingår i fotografkollektivet Magnum, befann sig i Rom på frilansuppdrag när han fick idén till bilden i Peterskyrkan.

– Jag gick bara dit och frågade om det var okej att jag tog några bilder, säger han. Säkerhetstänkandet var ett annat då, det var lätt att jobba som fotograf. Dörrarna stod öppna.

Frågan är hur mycket öppnare den romersk-katolska kyrkan blivit på fyrtio år. Hur mycket nytt syre har tillåtits strömma in genom påvens fönster?

Under sin tid som överhuvud för världens största kyrkosamfund (över en miljard medlemmar) har Benedictus XVI radat upp kontroversiella uttalanden som han senare tvingats ta tillbaka eller modifiera. Många anser att Heliga stolen snarare distanserar sig från än närmar sig människors vardagsliv. Och när inspelningsteamet bakom bio­aktuella Änglar och demoner (Sverigepremiär den 15 maj) ville ta några scener i Vatikanstaten möttes man av allt annat än samarbetsvilja. Flera scener fick strykas.

Vill du ha mer läsning om Sveriges spännande historia direkt hem i brevlådan?

Varje nytt nummer av Populär Historia är fyllt med intressanta, roliga och fördjupande artiklar om livet i Sverige – från vikingatiden till folkhemmet.

Använd ditt specialerbjudande nu!

[](https://popularhistoria.se/tidningen/popular-historia-5-2009/)**Publicerad i Populär Historia 5/2009