Jättelik sfinx hittad av svenska arkeologer

En fem meter lång sfinx har hittats i en minst tretusen år gammal sandstensverkstad under utgrävningar längs med Nilen.

Utgrävningarna i Gebel el-Silsila.

© Gebel el-Silsila project

Svenska arkeologer som leder ett forskningsprojekt i Gebel el-Silsila i Egypten har grävt fram en sandstensverkstad med bland annat en intakt fem meter lång och 3,5 meter hög skulptur av en så kallad kriosfinx (en sfinx med vädurshuvud). Verkstaden är från Nya riket (1550–1070 f v t) och har begravts av stenmassor när romarna började bryta sten i området.

Intill den stora sfinxen hittade arkeologerna en mindre variant som troligen är tillverkad av en lärling. Dessutom grävde de fram mängder av stenfragment med hieroglyfer som nu ska undersökas av experter.

Kriosfinxen var råskulpterad, vilket betyder att den ännu inte var finputsad utan väntade på transport med släde och båt.

– Den sista putsningen gjordes först när skulpturen kommit till sin slutgiltiga plats, som ett palats eller tempel, berättar Maria Nilsson, arkeolog vid Lunds universitet och undersökningsledare.

Att den blivit kvar i verkstaden kan ha att göra att den hade en skada.

En detalj av sfinxen med vädurshuvud innan den grävts fram i sin helhet.

© Gebel el-Silsila project

Vad kommer att hända med sfinxerna nu?

– Den stora sfinxen får ligga kvar där den hittades, främst på grund av sin enorma vikt. Området är stängt för obehöriga besökare och skyddas ständigt av patrullerande vakter. Den lilla sfinxen och andra statyer, hieroglyffragment med mera är just nu förvarade i vårt arkeologiska magasin i Gebel el-Silsila men ett urval kan eventuellt skickas upp till det nya museet i Kairo.

Kommer man i framtiden kunna se till exempel sfinxen på plats?

– Vi hoppas att så småningom kunna öppna en del av östsidan, där sfinxen sitter, för turism men det krävs en hel del arbete för att säkra platsen innan dess. Den lilla sfinxen och andra fynd kan eventuellt visas för besökare om vi i teamet befinner oss på plats.

Stenverkstaden och sfinxerna hittades i Gebel el-Silsila, som ligger vid Nilen, en bit norr om Assuandammen.