Borrning ska avslöja livet på Doggerland

Hur levde man på Doggerland – landområdet mellan Danmark och England som försvann för mindre än tiotusen år sedan? Den frågan hoppas arkeologerna att ny borrningar kan ge svar på.

Så här tänker sig en konstnär att det kan ha sett ut på Doggerland.

© Wessex Archaeology

Djupt nere under havsytan i Nordsjön gömmer sig Doggerland, en landmassa som för tiotusen år sedan förband dagens Danmark och Storbritannien med Kontinentaleuropa. Efter den senaste istiden, någon gång för åtta-niotusen år sedan, översvämmades Doggerland när glaciärerna i Arktis smälte.

Människorna tvingades lämna en värld som tros ha varit perfekt för jägare och samlare. Området med sina skogar, slätter och våtmarker var rikt på fisk och vilt, bland annat mammut och senare hjort och uroxe.

Neandertalskalle

Doggerland har längre intresserat forskare, inte minst för att de velat veta mer om hur människorna där acklimatiserade sig till den ständigt stigande havsnivån. En fråga som är högaktuell i dag.

Många fynd har gjorts under årens lopp, till exempel av fossila människoben, harpunspetsar och andra stenåldersvapen. 2009 fick en trålare upp en del av en minst 40 000 år gammal neandertalskalle utanför den nederländska kusten.

Kartan visar Doggerlands utbredning för tiotusen år sedan.

© Shutterstock

Vindkraftpark kan ge svar

Nu hoppas forskarna fördjupa kunskapen om Doggerland. I samband med att Vattenfall projekterar för en vindkraftspark utanför kusten i Norfolk har arkeologer tagit sedimentprover ur havsbotten. Enligt maringeoarkeologen Claire Mellett på företaget Wessex Archaeology ska de täcka 3 500 år av Doggerlands historia.

Analyser av borrproverna kommer förhoppningsvis att ge svar på hur landskapet såg ut, hur det förändrades med ett varmare klimat och hur detta påverkade människorna som befolkade Doggerland.