Coronautbrottet i historiskt perspektiv

För att få ett historiskt perspektiv på coronautbrottet pratade vi med Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Det kom att handla om syndabockar, framsteg och lärdomar vi kan dra av tidigare pandemier.

Dick Harrison sätter coronautbrottet i ett historiskt perspektiv.

© Katarina Harrison Lindbergh

WHO har klassat spridningen av det nya coronaviruset som en pandemi. Vad ser du för historiska paralleller?

– Pandemiklassningar är ett modernt fenomen, en följd av att vi numera har mycket bättre översikt över globala farsoter än förut. Däremot är pandemier som sådana inget nytt. Vi har influensaspridningar mellan länder och kontinenter i princip varje år, utan att de blir så farliga att de klassas som pandemier. 1900-talet hade gott om liknande farsoter som utvecklades till livsfarliga fenomen –spanska sjukan, asiaten, Hongkonginfluensan etc. Andra pandemiska sjukdomar är välkända redan från medeltiden (paradexemplet är digerdöden).

När exempelvis digerdöden härjade under 1300-talet förekom att man i religionens namn pekade ut olika syndabockar som ansvariga för eländet. Ser du sådana tendenser idag?
– Nej, tack och lov. Men det skulle inte förvåna mig om det kommer. Orättvist syndabocksletande ägde rum, med stor frenesi, så sent som under 1980-talets aidsepidemi.

Många historiska epidemier har lett till massdöd. Men de har i förlängningen även fört gott med sig, i form av framsteg för den medicinska forskningen. Vilka är de största milstolparna tycker du?
– Pesten på medeltiden resulterade i uppkomsten av karantän. Smittkopporna på 1700-talet resulterade i utvecklingen av vaccinering. Koleran på 1800-talet ledde till drastiska förbättringar av städernas vattenförsörjning, avloppssystem och allmän hygien.

Kan dagens forskare och beslutsfattare lära något av historien när de har att hantera coronaviruset och dess spridning?
– Ja. De kan bland annat lära sig att influensaepidemier med mutationer som leder till hög dödlighet alltid är att vänta - frågan är inte om utan när de kommer – och att vi därför måste ha god beredskap, inte minst förmåga att på kort tid producera stora mängder vaccin i vårt eget land. Den förmågan är det, lindrigt talat, dåligt beställt med idag.

Känner du själv oro idag? – Nej.

Dick Harrison har tidigare skrivit en artikel om historiska pandemier i Populär Historia. Den kan du läsa här.