Insulinets upptäckt 1921

En misslyckad landsortsläkare och en ung forskarstudent låg för 100 år sedan bakom en av medicinhistoriens viktigaste framsteg. I ett skruttigt laboratorium på Torontos universitet upptäckte Frederick Banting och Charles Best insulinet, och gav därmed hopp åt miljontals diabetespatienter.

En grupp flickor lär sig att injicera sig själva med insulin

England 1946. En grupp flickor lär sig att injicera sig själva med insulin på Hutton Residential School för diabetessjuka barn.

© WATFORD/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images

Det är en märklig historia att det just blev de bägge fysiologerna Frederick Banting och Charles Best som gick till historien som insulinets upptäckare, för 100 år sedan. Hur kom det sig att just de lyckades när så många andra mer erfarna och bättre skolade – som dessutom hade avsevärt större resurser – inte gjorde det?

Medicinhistoriker har räknat ut att det under 1900-talets två första decennier arbetade ungefär 400 forskare med att försöka identifiera och framställa det blodsockersänkande hormonet insulin. Detta lilla protein, som varje år räddar livet på miljoner diabetiker världen över, allt sedan det medicinhistoriska genombrottet skedde 1921.

Fälttjänstgöring i första världskriget

Kanadensaren Frederick G Banting (1891–1941) hade snabbutbildats till kirurg för fälttjänstgöring i första världskriget. Han skadades under strider vid Cambrai 1918, men fortsatte trots det att hjälpa sårade kamrater. För det tilldelades han senare Military Cross.

Hemkommen efter kriget till Kanada och staden London i provinsen Ontario, öppnade han en egen praktik. Det gick katastrofalt dåligt. Det dröjde 28 dagar innan den första patienten kom, och intäkterna för den första månaden blev ynka fyra dollar. Detta var dessutom inte betalning för ett kirurgiskt ingrepp, utan en dusör åt doktorn, för att han hade skrivit ut sprit åt en patient trots det rådande alkoholförbudet.

Banting insåg att det knappast fanns någon framtid för en privatpraktiserande kirurg i London, Ontario. I varje fall inte för honom. Så vad skulle han göra nu? Tapperhetsmedaljen kunde han ju inte leva på. En kväll precis innan han somnade fick han, enligt historieskrivningen, en idé. Den skulle förändra allt.

De tänkte fel, gjorde fel, saknade den i medicinsk forskning så viktiga metodiken. De glömde, de slarvade och deras pengar tog snabbt slut. Banting fick till slut sälja sina kirurgiska instrument för att de skulle kunna fortsätta.

Att operera en hund i bukhålan innan penicillinet fanns (skotten Alexander Flemings upptäckt kom 1928) var ett vanskligt arbete. Flera hundar dog i sårinfektioner. De fick köpa nya, mer eller mindre från gatan, priset var tre dollar styck.

Opererade hundar

Tanken var alltså att blockera bukspottkörteln så att den skrumpnade, ta ut den och försöka att utvinna "substans X" ur den. Parallellt opererades körteln på en annan hund bort, så att den blev diabetessjuk, varpå den kunde behandlas med den mystiska substansen – om den gick att få fram. Det var ett omständligt arbete.

Men även om mycket gick fel gjorde Banting och Best också framsteg, och lyckades med några få hundar. Forskarna preparerade förtorkad bukspottkörtel, skar i tunna skivor, ställde i kylskåpets frysfack en stund. När skivorna var halvfrusna mosade de dem med en mortel och filtrerade smeten genom hushållspapper.

Hade viss framgång

En opererad och diabetessjuk vit terrier hade skyhöga blodsockervärden. Den fick intravenösa injektioner av den rosafärgade vätskan från den mosade körtelvävnaden. En timme senare hade blodsockret hos hunden sjunkit till nästan normal nivå. Men dagen efter dog terriern.

Frågorna var många. Var det framtagna extraktet giftigt? Hade dosen varit för hög? Eller var hela idén felaktig, och allt slit i det eländiga laboratoriet sommarmånaderna 1921 bara förspilld möda?

Den 23 januari, tolv dagar efter de första insulininjektionerna, fick Leonard Thompson insulin en andra gång, och dagen därpå en tredje. I sprutan fanns Collips extrakt. Blodsockernivån normaliseras nu på några timmar och pojken piggnade till. Med två dagliga injektioner skedde därefter en stadig förbättring av hans tillstånd.

Rykten om den framgångsrika behandlingen av den dödliga diabetesformen började nu att sippra ut. I slutet av mars 1922 skrev dagstidningen Toronto Star om det banbrytande forskningsarbetet vid stadens universitet.

Snabbt hakade andra medier på, och forskargruppen började inom kort få desperata brev från föräldrar till diabetesbarn i Nordamerika, och från läkare som behandlade döende diabetiker.

Torontouniversitetets flaggskepp

Nu engagerades både fler forskare och patienter i det som seglade upp som Torontouniversitetets flaggskepp. I laboratoriet kunde gruppen nu tillverka ett effektivt insulin. Men enbart i liten skala.

När de försökte att producera mer, så fungerade inte metoderna, med resultatet att insulinet blev overksamt. Därför kontaktades det amerikanska läkemedelsföretaget Eli Lilly, för att om möjligt lösa problemen.

James Collip och Charles Best reste till företagets fabrik i Indianapolis, USA, och efter flera månaders arbete hade Eli Lilly utvecklat en metod som fungerade.

Samtidigt sökte Banting, Best, Macleod och Collip – i universitetets namn – patent för tillverkning av insulin. Detta inte för att tjäna pengar, utan för att ingen annan skulle kunna göra det.

Företag som kunde visa att de hade kapacitet att tillverka ett effektivt och säkert insulin, samt att de avsåg att sälja det utan vinstintresse, fick tillverkningslicens av universitetet i Toronto.