Slaget som ändade vikingatiden

En drabbning i England brukar ses som slutet på vikingatiden.

Krigare vid Hastings år 1066 avbildade på Bayeuxtapeten.

Fråga: Ofta sägs att vikingatiden tog slut år 1066. Men är det slaget vid Stamford Bridge eller vid Hastings som var slutpunkten?

Svar: År 1066 ägde två stora fältslag rum i England: vid Stamford Bridge den 25 september och vid Hastings den 14 oktober. I det första besegrade anglosaxarna norske kung Harald Hårdråde.

I det senare led de nederlag mot normanderna under hertig Vilhelm. Slagen föranleddes av att kung Edvard Bekännaren av England avlidit i januari 1066. Det fanns flera potentiella tronkrävare, bland dem danske kung Sven Estridsson, varför det lätt hade kunnat bli ännu fler drabbningar.

FÅ POPULÄR HISTORIAS NYHETSBREV – VARJE VECKA!

Den som lät utropa sig till kung efter Edvards död, Harold Godwinson, fick ta itu med norrmännen först. När dessa hejdats hastade han tvärs genom England till Hastings, där han stupade mot Vilhelm Erövraren.

Ur engelskt perspektiv är sistnämnda drabbning viktigast, då den avslutade den anglosaxiska eran och inledde den normandiska. Sett ur vikingaperspektiv är det tvärtom. Harald Hårdrådes invasion räknas av hävd som det sista stora kungliga vikingatåget.

Denna tolkning kan dock diskuteras – Sven Estridsson skickade flottor mot England en tid senare, och Haralds sonson Magnus Barfot förde krig i Skottland och på Irland.

Publicerad i Populär Historia 5/2017

Läs också:
Vikingatiden

Med svärd i hand erövrade vikingarna delar av de brittiska öarna och Frankrike under 800- och 900-talen. Jakten på ära och rikedom drev skandinaverna till sjöss. I krigarnas fotspår följde bönder och handelsmän som snart beblandade sig med den lokala befolkningen.

Vikingatiden

Under vikingatid och tidig medeltid härskade de norskättade jarlarna över öriket i Nord­atlanten. De var både krigare och diktare och bittra familjefejder präglade ofta deras styre.

Kungar drottningar

En 800-talskrönika nämner Björn medan andra ser Erik Segersäll eller hans son Olof som Sveriges förste kung. Dick Harrison resonerar kring frågan om vem som var Sveriges förste kung.