Roger Fenton – fotopionjär i Krimkriget

Tack vare över 360 fotografier tagna på Krim 1855 har Roger Fenton (1819–1869) gått till historien. På kungens uppdrag skulle han producera propaganda för Krimkriget för britterna. Kriget var svårt att romantisera, men Fenton återvände hem med världens första krigsfotoreportage i bagaget.

roger fenton krimkriget franska och brittiska soldater lager

Brittiska och franska soldater delar ett glas tillsammans framför en jordkula med ett välsnickrat tak. Vid den här tiden krävde fotografering långa exponeringstider så Fenton fick nöja sig med att ta arrangerade bilder som det här gruppfotot.

© Roger Fenton
Roger Fentons fotografvagn under Krimkriget.
© Roger Fenton

Specialbyggd vagn rymde utrustningen

Fenton anlände till Krim med inte mindre än 36 lådor packning med allt från glasplåtar och kameror till kemikalier och campingutrustning. Allt pick och pack var så skrymmande att han lät konvertera en vagn till att användas som förråd, mörkrum, husvagn och kontor. Mannen på kuskbocken hette Marcus Sparling och var en av två assistenter Fenton hade med sig till Krim.

Gruppbild av soldater under Krimkriget av Roger Fenton. Soldaterna är iklädda vinterkläder.
© Roger Fenton

Soldaternas vinterkläder

Många fotografier var arrangerade gruppbilder. Som motiv är de tämligen ointressanta, men de är historiskt värdefulla då de ger en inblick i hur Krimkrigets soldater såg ut. Fentons landsmän hemma i Storbritannien älskade storslagna och romantiserade bataljmålningar där deras soldater poserade heroiskt i sina röda rockar. Det här fotot på män ur 47 regementet i vinterkläder ger en mer realistisk bild av kriget.

Roger Fentons klassiska bild av Dödens dal från Krimkriget. På bilden syns kanonkulor både på och bredvid vägen.
© Roger Fenton

Dödens dal

Det kanske mest berömda fotot föreställer en karg ravin med ryska kanonkulor spridda över marken. Enligt Fenton kallade de brittiska soldaterna platsen för »Dödens dal» på grund av den ständiga beskjutning de utsattes för där. Han tog ytterligare ett foto från exakt samma plats, där det inte finns några kanonkulor på själva vägen, något som väckt misstankar om att Fenton manipulerade scenen för att få ett bättre foto.

Marketenterska i Krimkriget fotograferad av Roger Fenton. Hon har zuavuniform på sig.
© Roger Fenton

Marketenterska i uniform

Förutom gruppbilder fångade Fenton också många enskilda krigsdeltagare på bild, allt från högdjuren över männen i ledet till – som här – de kvinnor som ledsagade den allierade armén i fält. Kvinnan på bilden är en fransk marketenterska uniformerad som en zuav, en fransk lätt infanterist.

Vy över brittiskt soldatläger i Krimkriget, fotograferat av Roger Fenton.
© Roger Fenton/GHI/UIG/Getty

Läger och landskap

Inte enbart människor förevigades av Fenton, utan också lägerlivet och Krimhalvöns karga landskap. I förgrunden syns manskap och hästar tillhörande 5. Dragoon Guards i ett
läger med vita koniska tält, och i bakgrunden Krims böljande kullar.

Sårad soldat i Krimkriget tas omhand.
© Roger Fenton/Petegorsky/Gipe

Tillrättalagd vård av sårad

Fenton undvek att fotografera krigets värsta sidor, men fick i alla fall med sig ett foto hem på en sårad soldat. Det togs synbarligen den 5 maj och fångar en fransk marketenterska och två franska zuaver. Till sin fru skrev han att »soldaterna tyckte om det så mycket och gick helt upp i andan av saken». Fotot är alltså arrangerat.

Porträtt av Roger Fenton tagen under Krimkriget av hans assistent.
© Marcus Sparling

Roger Fenton i nordafrikansk dräkt

Fenton var uppenbarligen fascinerad av de franska zuaverna från Algeriet som han inte bara tog flera fotografier av; här poserar han dessutom själv i zuaveuniform med bössa i hand. Fotot togs av hans assistent Marcus Sparling.

Publicerad i Militär Historia 6/2019