Flaskpost från 1800-talet – Rörläggares rim om stank vid slottet

Ett meddelande från 1800-talet hittades under dräneringsarbeten vid Stockholms slott. På tre sidor har en rörläggare rimmat om arbetet med att befria slottet från den stank som omgav det.

Meddelandet från 1897 som hittades under dräneringsarbeten vid Stockholms slott.

© Arkeologikonsult & Gustaf Ewald Widell/Bohusläns museum

År 1887 var upprustningen av Stockholm i full gång med utbyggnad av vatten- och avloppsledningar. Även kungliga slottet skulle moderniseras. Under sommaren jobbade hantverkare med att dra rör genom en av de kvarvarande murarna från gamla slottet Tre kronor. Spett, släggor och borrar behövdes för att ta sig igenom den fem meter tjocka konstruktioner.

En av hantverkarna fick idén att lämna ett meddelande till eftervärlden om sin bedrift. Han författare tre sidor – på rim – om hur han och hans kollegor undanröjde slask och stank från staden till närliggande vattendrag, till gagn för slottets invånare. Pappren rullades in i en flaska som placerades intill ett av rören.

Nu har det historiska meddelandet kommit i dagen igen. Det hittades av arkeologer som övervakade ett dräneringsarbete invid det nuvarande slottets murar. Texten berättar med viss humor om arbetet med att forcera Gustav Vasas gamla befästningsverk, ”med sådana dimensioner att den kan trotsa Krupps kanoner”.

Hela 1800-talsbrevet från rörläggaren

Så här lyder brevet i transkribering:

Till eftervärlden
Från Slottet nedåt Strömmen
man grundat ut – i drömmen
Att leda slask och vatten bort
och detta på en tid helt kort

Man länge närt den höga Tanken
att snart bli av med stanken
som känns i slottets regioner
om ock det skulle kosta miljoner

Från dröm till verklighet det gått
sedan man en fix idé har fått
att leda rör genom valv och murar
till passage för alla hagelskurar

Skulle härvid tusen hinder möta
må de brytas för att saken sköta
Ty ett slut på alla obehag
man önskar få med varje dag

Och här man träffat på en mur
som luktar både rå och sur
man stannat för en stund
att fresta på om hon är grund.

Men muren hade dimensioner
som trotsa kan en Krupps kanoner.
man dock till verket måste gå
att skaffa undan sten, stora, små.

Och sedan man med släggan slagit
några tusen friska slag
man rätt igenom muren dragit
rör till närmsta vattendrag.

Med spett och borrar utav stål
man uti muren gjort ett hål
så stort att själva satan däruti
kan trivas gott, och nykter bli

Den digra muren länge stod emot
både slag och stötar, fot för fot.
Men måste dock till sist ge vika
för män som ej sitt värv kan svika

De raska gossar som lagt hand härvid
levde i Kung andre Oscars tid.
De hade största äran däruti
att de tillhörde Rundquist faktori

Och den som diktat dessa rader
hörde till de lägsta grader
i ett verk som kallas Tullen,
men ligger kanske nu i mullen.

Som ett minne från vår tid
lägger dessa rader tätt invid
det grova röret uti muren
för att undan gå censuren!

Stockholm slott d. 1 Aug. 1887.