Afrikanska uniformer blev mode i världens arméer

År 1830 rekryterade franska armén i Nordafrika soldater ur en berberstammen zwawa. Krigarna bar korta jackor, pösiga byxor och chechia på huvudet. Fransmännen anammade dressen och utmärkte sig snart som lätt infanteri. Sedan spred sig modet över världen.

franska zuaver forsta varldskriget forsta slaget vid marne 1914 start

Franska zuarer under första världskriget.

© DeAgostini/Getty
Krimkriget 1853, zuaver, Roger Fenton.
© Roger Fenton/Imperial War Museum

Krimkriget 1853–56

Våren 1855 gjorde Roger Fenton världhistoriens första fotografiska krigsreportage under Krimkriget. Förutom ett självporträtt i zuavuniform tog Fenton flera gruppbilder på franska zuaver, som den här på fyra poserande soldater. Hans fotografier av zuaver är de äldsta som finns bevarade.

Gruppbild på förbandet Dödens zuaver under januariupproret i Polen 1863.

Polska rebeller 1863

Zuavfebern drabbade inte bara Nordamerika. Under januariupproret mot det ryska styret av Polen satte den franske ex-zuaven François Rochebrune upp ett frivilligt förband zuaver under namnet "Dödens zuaver". Namnet kom av att de alla svor en ed att alltid kämpa till seger eller döden. Förbandet utplånades i praktiken under de första månadernas strider.

amerikanska inbordeskriget soldater zuavuniformer

Zuaver under amerikanska inbördeskriget demonstrerar hur sårade tas omhand med hästdriven ambulanstransport.

© Library of Congress

Amerikanska inbördeskriget 1861–65

De franska zuavernas insatser under Krimkriget orsakade rena zuavfebern i USA. Inalles deltog runt hundra förband zuaver på endera sidan under amerikanska inbördeskriget. Inte mycket är känt om detta fotografi där soldater i zuavuniformer demonstrerar hur sårade lastas på bårar på en hästdragen ambulans. Officeren vid ambulansen och flera av männen i bakgrunden bär vanliga, mer alldagliga arméuniformer.

Soldat i zuaruniform i påven Pius IX:s zuarregemente.
© Library of Congress

Påvens zuarer 1866

Även påven Pius IX blev biten av zuavflugan. År 1861 satte han upp ett eget regemente, en veritabel främlingslegion. Den ståtlige mannen på bilden tjänstgjorde i 9. kompaniet under namnet John Watson. Egentligen hette han John Suratt och var på flykt undan USA:s rättvisa, anklagad för att ha deltagit i konspirationen som tog Abraham Lincolns liv.

franska zuaver forsta varldskriget forsta slaget vid marne 1914

Första världskriget 1914

Under första världskrigets första månader bar Frankrikes zuaver fortfarande sin klassiska, färgglada uniform. Snart bytte de dock till mindre iögonfallande kakifärgad uniform. På detta handkolorerade fotografi kurar zuaver i en skyttegrav vid Meaux inte långt från Paris under första slaget vid Marne i början av september 1914.

Franska zuarer i slutfasen av Algerietrevolten 1954–62.

Algerietrevolten 1954–62

Zuavernas sista strid blev den brutala Algerietrevolten (1954–1962). Med krigets slut och Algeriets frigörelse år 1962 var också deras saga över: de fyra sista regementena upplöstes, då manskapet alltsedan 1830-talet hade rekryterats just från den franska kolonin i Algeriet. Som denna fanvakt ur 4. regementet visar bar de i paradsammanhang sina traditionella uniformer ända fram till slutet.

Publicerad i Militär Historia 7/2019