1 januari: Dödsmarschen över fjällen

Den 1 januari 1719 påbörjar Armfeldt återtåget över bergen mellan Sverige och Norge. När det milda vädret byts mot storm och kyla blir marschen en kamp på liv och död.

Monument över karolinernas dödsmarsch, beläget utanför Duved.

Monumentet över karolinernas dödsmarsch restes 1892 utanför Duved.

Det är kallt men i övrigt fint väder när generallöjtnant Carl Gustaf Armfeldt beordrar uppbrott på nyårsdagens morgon. Framför den svenska armén ligger 55 kilometer – två dagsmarscher – innan man når Handöl på den svenska sidan.

Armfeldts armé hade gett sig av från Duved i augusti 1718 för att inta Trondheim och dela Norge på mitten.

När Armfeldt den 27 december nås av beskedet om Karl XII:s död avbryts genast fälttåget och armén vänder mot svenska gränsen.

Under hela fälttåget har försörjningen i de karga norska bygderna varit svår och det är 5 800 medtagna män som påbörjar reträtten över fjällen den 1 januari 1719.

Redan samma eftermiddag bryter ovädret ut. Den uttröttade och dåligt rustade armén blir ett lätt offer för kylan och vindarna.

Allt brännbart – som slädar och gevärskolvar – blir ved, men under de tre dagar stormen pågår dör hälften av männen på fjället. Utrustningen dumpas, bara det som behövs för att överleva släpar man vidare på.

Med Armfeldt i spetsen når de första trupperna Handöl i Jämtland den 3 januari. Under de följande dagarna passerar 3 000 man de tre gårdar som utgör byn.

Till Duved, där den slutliga räddningen finns, når bara 2 100 man, en tredjedel av dem blir invalidiserade för livet av köldskadorna från »Karolinernas dödsmarsch».