Har ättestupor existerat?

Har det på riktigt funnits så kallade ättestupor, i Sverige eller någon annanstans i världen?

Påstådd ättestupa avbildad i Suecia antiqua et hodierna från 1716.

© Kungliga Biblioteket

På flera platser i Sverige finns det branta klippor eller stup som påstås ha fungerat som ättestupor i äldre tid. Där ska med andra ord gamla människor ha kastats ut mot en säker död då de blivit så gamla och sjuka att de utgjorde en belastning för lokalsamhället.

I själva verket finns det inga belägg för att våra förfäder – varken i Sverige eller på annat håll – verkligen var så hjärtlösa mot sina gamlingar. Platser som påstås ha fungerat som ättestupor finns i flera länder, men har aldrig kunnat beläggas varken genom skriftliga källor eller arkeologiska fynd.

Historier om institutionaliserade mord på äldre medborgare förekom för övrigt redan under antiken, men deras äkthet ifrågasattes redan då.

Isländska Gautreksagan

Den enda skriftliga källan som behandlar ättestupor i svensk forntid är den isländska Gautreksagan, som skildrar en västgötsk kungaätt. Sagan blev känd i Sverige först på 1600-talet och det är också från denna tid ordet ättestupa är belagt i svenska språket.

Det är för övrigt en slarvig översättning av isländskans aetternis stapni, som betyder »släktklippa«.

Under 1800-talet spreds legenderna om ättestuporna även av ansedda historiker som Erik Gustav Geijer, men sedan dess har deras äkthet helt och hållet avfärdats av historievetenskapen.

Publicerades i Populär Historia 10/2016