Flyktingen Felix startade matsuccé

1938 kom ”konservkungen” Herbert Felix som flykting till Sverige. Med hjälp av sin familjs anrika receptsamling kom han att skapa ett av landets mest kända varumärken, bekant bland annat för sina gurkinläggningar.

Herbert Felix porträtterad av Georg Oddner bland gurkorna på Felixfabriken i Eslöv.

© Georg Oddner/Malmö Museer/IBL

I slutet av 1930-talet ökade efterfrågan på färdiginlagda grön­saker och konserver eftersom de moderna svenska husmödrarna hade tröttnat på att göra egna inläggningar. Försäljningen av ättika dalade och AB P Håkanssons fabrik i Eslöv fick problem med en allt större överproduktion.

Fabriksledningen menade att en lösning kunde vara att börja med storskalig ättiksinläggning för att tillmötesgå de nya kundkraven. Men var hittade man någon med rätt kompetens? Personen fanns i Göteborg och hette Herbert Felix. Han kom som flykting till Sverige från Tjeckoslovakien 1938 och var expert i tredje generationen på industriella inläggningar. Felix anställdes och redan i januari 1939 satte han upp en konserveringsanläggning i ättiksfabrikens källare.

År 1930 hade Herbert Felix, då blott 22 år gammal, blivit exportansvarig för familjeföretaget Löw & Felix – startat 1868 av Herbert Felix farfar Moritz Felix – i Znojmo i dåvarande Tjeckoslovakien. I denna egenskap besökte han ofta den svenska agenturen som låg i Göteborg, och här träffade han också sin blivande hustru Kerstin. När judeförföljelserna i hemlandet tog fart efter nazisternas ockupation flydde Herbert Felix till Sverige. Hustrun fortsatte sitt arbete på svenska konsulatet i Prag, och kunde översända familjen Felix receptbok med inläggningar till Herbert. En av hans barndomsvänner hade lyckats rädda den ovärderliga samlingen.

Men åter till Eslöv och 1939. Herbert kontrakterade lantbrukare i trakten att odla gurkor från frön som skaffats från Tjeckoslovakien. Det blev hela sextio ton. Några gurkor var för stora för burkarna och skivades till smörgåsgurka, en av Herbert Felix många innovationer. Produktionen av inlagda gurkor växte lavinartat och verksamheten fick flyttas till rymligare lokaler. Bolaget bytte 1940 namn till P Håkanssons Konserver AB och året därpå lanserades Felix, varumärket med den glada katt som Löw & Felix hade använt redan 1868.

Andra världskriget fick konsekvenser både för Felix som företag och Herbert Felix personligen. Svenska armén beställde stora kvantiteter äppelmos och apelsinmarmelad, produkter som i volym vida översteg de inlagda gurkorna. Herbert började känna av nazivindarna i Sverige och beslöt sig för att gå i krigstjänst i den exiltjeckiska brigaden. Före avresan 1943 skrev han för säkerhets skull ner allt han visste om inläggningar av frukt, bär och grönsaker.

Efter två år var Herbert Felix till­baka i Eslöv och kastade sig omedelbart in i vardagsarbetet. Han återfick 1946 familjeföretagets konfiskerade fabrik i Znojmo, men sålde byggnaderna och bröt därmed definitivt med sitt gamla hemland. Under 1950-talet lanserade Felix en rad kötträtter på burk, bland annat en köttsoppa. I samarbete med försvaret utvecklades ett potatismospulver. Produktionen av inlagda gurkor nådde Europatopp med tre miljoner gurkor – per dag.

I samband med att Sockerbolaget 1964 köpte Felix avgick Herbert Felix som VD för företaget, en roll han haft sedan 1947. Han flyttade till Italien och tog ett uppdrag för FN:s jordbruksorgan FAO i Rom. I fem år arbetade han med utveckling av jordbruksråvaror och samverkan på livsmedels-området mellan de rika länderna och tredje världen. Herbert Felix avled 1973.

Ägarna till varumärket Felix har avlöst varandra sedan mitten av 1970-talet. Mellan 1975 och 1980 innehades det av brittiska Cavenham, som bland annat utökade sortimentet med djup-frysta pizzor. Cavenham sålde till Beijerinvest, i sin tur uppköpt av Volvo som med Felix som stomme bildade bolaget Provendor där man lade all livsmedelsverksamhet. 1980-talet var för Felix ett expansivt decennium. Provendor slogs samman med Procordia och Pharmacia 1990 och sedan 1995 ägs varumärket Felix av Procordia Food AB, ett bolag i den norska Orklakoncernen.

Vill du ha mer läsning om Sveriges spännande historia direkt hem i brevlådan?

Varje nytt nummer av Populär Historia är fyllt med intressanta, roliga och fördjupande artiklar om livet i Sverige – från vikingatiden till folkhemmet.

Använd ditt specialerbjudande nu!

Publicerad i Populär Historia 10/2008