Slöjans historia – en symbol för frihet eller förtryck

Slöja har blivit ett samlingsnamn för det plagg som kvinnor av religiösa, politiska eller andra skäl använder för att täcka håret – och ibland hela kroppen. Slöja och huvudbonad som tecken på fromhet och dygd finns i flera religioner. Under 1900-talet blev användandet politiskt.

Två kvinnor i Kermanshah, västra Iran.

Två kvinnor som pratar med varandra i Kermanshah, västra Iran.

© Adam Jones

Slöja, veil, har blivit ett samlingsnamn för det plagg som kvinnor av religiösa, politiska eller andra skäl använder för att täcka håret – och ibland hela kroppen. Att skriva slöjans historia är inte lätt. Vems historia berättas, männens eller kvinnornas? Är det slöjans funktion, dess symbolik? Är det beslutsfattares och lagstiftares historia, eller berättelsen om dem som av tvång eller övertygelse täcker sitt hår? Är det vad slöjan innesluter, eller vad den utestänger som vi ska berätta?

Slöjan: Viktiga begrepp

  • Hijab betyder egentligen ”barriär” eller ”skilja av” på arabiska. Hijab är den vanligaste beteckningen på huvudduken, slöjan, som även täcker panna och hals och som bärs av kvinnor i Mindre Asien och Nordafrika. Hijab kan också betyda ”förhänge” och referera till en moralisk gräns mellan människa och Gud.

  • Purdah är ett vidare begrepp som betecknar kvinnors avskildhet, eller åtskillnaden mellan män och kvinnor. Att iaktta purdah innebär bland annat att kvinnor tilldelas särskilda rum i bostaden dit främlingar inte har tillträde. Då kvinnorna lämnar hemmets avskildhet ikläder de sig detta rum genom en slöja.

  • Chador namaz kallas den bönesjal som bärs av kvinnor i Iran och som endast lämnar ansikte, fötter och händer synliga. Chador namaz påbjöds av ayatolla Khomeynis regim under 1980-talet och är alltjämt genom lag påtvingad de iranska kvinnorna.

  • Chadri är en heltäckande dräkt, ibland med ett visirliknande galler för ögonen, som används i Afghanistan, Pakistan och bland muslimer i norra Indien.

  • Burka kallas den dräkt som bärs av kvinnorna i Afghanistan, men även i Saudiarabien och Oman.