Månandens föremål: En ovanlig silvergömma

Den kapitulationsakt som undertecknades av den svenske och ryske befälhavaren i trakterna kring Kalix den 25 mars 1809 gav de ryska trupperna fri till­gång till de svenska förråden och även kanoner och annan krigsmateriel övergick i rysk ägo. Efter detta ockuperade ryska styrkor Norrbotten.

Fredsslutet kom den 17 september år 1809, och först då blev landskapet helt fritt från ockupationstrupperna. Finland blev ett storfurstendöme i det ryska tsarriket, efter att ha hört till Sverige i femhundra år.

De ryska soldaterna var förbjudna att plundra och stjäla från ortsbefolkningen och överträdelser straffades hårt av den ryska krigsmakten. Trots det hände det att ryska soldater stal såväl mat som boskap och värdeföremål.

Ryktet om härjningarna spreds snabbt.

När bönderna i Porsnäs by i Piteå socken hörde talas om hotet tog de saken i egna händer. Männen samlades hos Per Larsson i Pålmark för att diskutera hur man skulle skydda sig mot plundringarna. De kom då överens om att gömma bytet för ryssarna.

Någon kom på idén att använda en vanlig mjölkflaska som gömställe. Hålet i flaskan karvades större och så stoppades byns samlade skatter ner; det rörde sig främst om bägare och skedar av silver. Per Larsson tog sedan mjölkflaskan med innehållet och klättrade upp i en hög gran, där han band fast flaskan.

Ryssarna passerade lite senare byn utan att finna något av värde. Efteråt var det bara för Larsson att klättra upp i granen igen och hämta ner byns silver.

Träflaskan användes sedan till att bära potatis i och med tiden hamnade den på en stallvind, där den låg bortglömd i många år.

När Norrbottens museum började pla­neras på 1880-talet plockades mjölkflas­kan fram igen. Sönerna till den uppfinningsrike bonden Per Larsson berättade historien som de hört som barn.

Numera turnerar mjölkflaskan med sin sällsamma historia runt i skolorna i Norrbotten.

Publicerad i Populär Historia 12/2005