Månadens föremål: Svävande hemhjälp

Denna Dammsugare fungerade ungefär som en svävare. Insugshålet var placerat på kulans ovansida medan utblåset fanns under metallfoten. Därigenom bildades en luftkudde under den välvda foten när dammsugaren var i gång. Luftkudden gjorde det enkelt att dra dammsugaren fram och tillbaka över golvet. Men det fanns ett problem: lufttrycket fick dammet att virvla upp när motorn var igång och lägga sig igen när dammsugningen var avslutad.

Trots att funktionen inte var den bästa blev ”Constellation” mycket populär på grund av sin ovanliga form, inte minst i USA. Den finns också med på en berömd tavla från 1956, där en av popkonstens pionjärer, Richard Hamilton, porträtterade den i collaget ”Vad är det som gör vår tids hem så annorlunda, så tilltalande?”.

Exemplaret som visas här ovan ägdes från början av Electrolux. Företaget har under åren inhandlat och studerat ett stort antal av konkurrenternas produkter.

På 1950-talet fanns 150 olika varumär­ken representerade hos Electrolux och företaget inrättade till och med ett eget museum. Samlingen, som bland annat innehöll fyrahundra dammsugare och 51 vitvaror, införlivades 1999 i Tekniska museets samlingar. Klotdammsugaren skänk­tes till Tekniska museet två år senare och finns nu i magasin.

De första mekaniskt drivna dammsugarna patenterades i USA på 1860-talet. 1901 introducerades den första elektriskt drivna dammsugaren i Storbritannien. Städredskapets lansering i Sverige kom igång på allvar 1912, då Electrolux grundare, Axel Wenner-Gren, introducerade hushållsdammsugaren. Den såldes av sär­skilda dörrförsäljare och blev snabbt en succé.

I Sverige har dammsugaren varit sig ganska lik genom åren, limpformen har varit förhärskande, medan formspråket i andra länder varit mer varierat.

Publicerad i Populär Historia 3/2006