När Stora historiepriset delas ut för 27:e gången tillfaller det idé- och lärdomshistorikern Gunnar Broberg, som även skrivit flera böcker. Den senaste handlar om Carl von Linné, men har också skrivit såväl nattens som kattens historia, om rasbiologi i Sverige och om tsunamin som drabbade Lissabon.

Juryn sammanfattar i sin motivering valet av Broberg: "Genom att kombinera djupdykningar i de historiska primärkällorna med ett tillgängligt och engagerande språk lyckas Gunnar Broberg förmedla nydanande och ofta överraskande forskningsresultat till en bred historieintresserad allmänhet."

Stora historiepriset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings kultur- och fritidsnämnd till historiker som lyckas föra ut historiska kunskaper till en vidare krets. Prissumman är 50.000 kronor.