Carl Gustaf Tessin

Han skulle bli arkitekt som sin far och farfar, men blev statsman. Carl Gustaf Tessin var också en av 1700-talets främsta konstsamlare, och bidrog till att rokokon fick ett stort och tidigt genomslag i Sverige. Många av hans inköpta mästerverk kan ses på Nationalmuseum, på grund av att hans ekonomi havererade.

Greve Carl Gustaf Tessin

Greve Carl Gustaf Tessin (1695–1770) porträtterad av Joseph Aved 1741. Målningen gjordes under Tessins tid som ambassadör i Paris. Omgiven av böcker och konstverk håller han ett grafiskt blad, föreställande Rafaels fresk "Galatea", i händerna.

© Nationalmuseum

En dag år 1740 klev diplomaten, konstsamlaren och greven Carl Gustaf Tessin (1695–1770) över tröskeln till målaren François Bouchers ateljé i Paris. Boucher hade vid denna tid seglat upp som en av Frankrikes främsta rokokokonstnärer. När svensken lämnade ateljén hade han köpt målningen "Venus triumf".

Verket är en erotiskt laddad och dramatisk skildring av myten om kärleksgudinnan Venus födelse. Platsen är Kythera, kärlekens ö, och kring Venus vältrar sig ohämmat nakna kvinnliga och manliga havsnymfer.

Exempel på rokokostilen

Målningen är ett bra exempel på rokokostilen, kännetecknad av intimitet, lekfullhet och galanteri – i kontrast mot det allvar och den heroism som rådde tidigare, under barocken. Rokokostilen associeras framför allt med den franska aristokratin och hovet kring Ludvig XV.

Tessins inköp känns logiskt. Han och Boucher var samma andas barn, och 1700-talet var deras – och rokokons – sekel. "Boucher är en av de män som representerar smaken av ett århundrade, som uttrycker, personifierar och förkroppsligar det« konstaterade på 1800-talet de franska författarbröderna Goncourt.

Ett sekel senare uttryckte kulturhistorikern Gösta Selling nästan detsamma om Tessin: "Få svenskar har på ett så fulländat sätt som Carl Gustaf Tessin representerat det tidevarv i vilket de levat."

Våren 1728 avled Nicodemus Tessin d y och efterträddes som överintendent av sonen Carl Gustaf. Denne hade inte alls faderns förtrogenhet med arkitektur och inredningsfrågor och behövde en "sidekick". Denna roll kom att spelas av arkitekten Carl Hårleman (1700–53), som tilldelades Tessins tidigare befattning som hovintendent.

Hårleman hade i likhet med den fem år äldre Tessin vistats i Paris. Under sin första sejour, 1721–25, hade han studerat vid den kungliga arkitektakademin och konstakademin. Rokokon var på gång men Hårleman såg den inte komma. Än.

Tjänsteresa till Paris

Det gjorde han dock under en kombinerad studie- och tjänsteresa till Paris 1732, vilken Tessin initierade. Nu hade den nya rokokon etablerat sig, och Hårleman insåg att han befann sig mitt i en konstnärlig omvandlingstid, och han blev mycket angelägen om att hans välgörare hemma i Sverige snabbt skulle få vetskap om detta.

Efter en vecka i Paris skickade Hårleman brev till Tessin:

"Ingenting kan jämföras med den överraskning, som jag erfarit på den här resan vid att se och känna hur mycket som har undgått mig på den första. Och för att säga sanningen, hur mycket som jag har haft reda på utan att veta det. Vilken tillfredsställelse att se sig i stånd att lära av, och bli bekant med, de mest framstående, och att känna sig säker för de andra. Jag skulle inte kunna göra dessa reflektioner, min mycket käre greve, utan att sända er en tanke full av tacksamhet för all er godhet mot mig."

Bland dessa fanns den inledningsvis nämnde François Boucher, Jean-Baptiste-Siméon Chardin och Jean Baptiste Oudry. Den senare räknas som en av rokokons stora förgrundsgestalter. Den kollektion samtidskonst som Tessin nu byggde upp var i särklass, och den kom så småningom att utgöra en central del av Nationalmuseums samlingar i Stockholm.

Direktköpen från konstnärerna kompletterades med förvärv från några av Paris ledande konsthandlare, bland dem Edme-François Gersaint – "den bäst försedde konsthandlaren i Paris", enligt Tessin, som även bedömde honom som "synnerligen hederlig". I Gersaints butik inhandlade Tessin också ett flertal verk av holländska 1600-talskonstnärer, som Frans Snyders, Jacob van Ruisdael och Rembrandt. Den sistnämndes målning "Ung dam i profil" (1632), finns idag på Nationalmuseum, och anses som ett av de verk som med säkerhet kan tillskrivas den holländske mästaren.

Dyrbart skryt

Ett skäl till dessa konstinköp var att ytterligare stärka Tessins position i den högförnäma parisiska eliten, som vimlade av konstkunniga och välbeställda hertigar, markiser och grevar. Dyrbart skryt, alltså: "Kolla här, jag har också en Rembrandt på väggen!" Typ.

Under sina år som Parisambassadör skickade Tessin hem närmare 70 målningar och tusentals teckningar, gravyrer och etsningar. I ett brev till Hårleman skrev han att vännen skulle få se "Så många tavlor! Så många teckningar! Så många kopparstick!" Alltsammans betecknades av Tessin som "under".

I ett annat brev vittnade Tessin om den stora betydelse som vännens konstsmak hade för honom inför förvärven, och att han resonerade med sig själv med honom i tankarna: "Detta känner jag att min vän tycker om, eller detta kommer han inte att gilla."

Carl Gustaf Tessin var en dominerande gestalt under svenskt 1700-tal. Han hade många strängar på sin lyra – parlamentariker, statsman, diplomat och en av landets absolut främsta kulturpersonligheter. Åsikterna om honom har varit många.

Carl Gustaf Malmström, historiker under 1800-talet, gjorde ner Tessin, och dennes vurm för konst och kultur pekas särskilt ut. Malmström menade att Tessin försummade sitt diplomatiska uppdrag i Paris, på bekostnad av nöjen och konst. Dessutom var han, tyckte Malmström, en skådespelarnatur – ärelysten och ytlig, med dålig arbetsmoral.

Samlare från rokokons tidevarv

Kanske formulerade Gustav III, som stod Tessin närmare än de flesta, den bästa sammanfattningen av hans liv: "Eftervärlden ska en dag göra honom rättvisa. Han har spelat en för stor roll, att hans rykte ej kan vara utan skuggor. Hans anhängare har för mycket upphöjt hans stora egenskaper, hans fiender alltför bittert tadlat hans fel. Avunden har för mycket svärtat honom, att man skulle betvivla det han var en stor man."

Hundratusentals besökare på Nationalmuseum har genom åren tjusats av de målningar som Carl Gustaf Tessin köpte och tog till Sverige. De läsare som i framtiden besöker museet, och stannar till vid "Venus triumf", "Ung dam i profil" eller någon annan av målningarna, kan skänka en tacksamhetens tanke till denne konstälskande grandseigneur och samlare från rokokons tidevarv.

Thorsten Sandberg är frilansjournalist med svensk historia som specialitet.

Publicerad i Populär Historia 8/2021