Robert Capas bildredaktör fyller 100 år

Krigsfotografen Robert Capa dog 1954. Hans och tidningen Life's bildredaktör under andra världskriget hette John G Morris. I dag den 7 december fyller han 100 år.

Detta unika foto visar krigsfotografen Robert Capa ta en bild av några tillfångatagna tyska officerare i Normandie, 1944. Scenen förevigades av Capas bildredaktör, John G Morris.

© John G Morris

Fotografiet här ovan unikt och sällan visat. En grupp tyska officerare som nyss överlämnat sig till amerikanska styrkor förevigas på bild – dubbelt upp.

Den som iförd hjälm står på knä för att ta ett foto av de förbipasserande militärerna är Robert Capa (1913–54). Och den som befinner sig bakom honom, och fångar situationen med sin kamera, är den berömde krigsfotografens bildredaktör, som för en gångs skull är med vid fronten.

75-årig karriär

John G Morris föddes i Chicago 1916. Han skulle, lite i skymundan, komma att bli en av seklets mest betydelsefulla bildjournalister. Under sin 75-åriga karriär jobbade han på tidningar som The New York Times, Ladies’ Home Journal, Washington Post och Life.

Han var även redaktionschef på bildbyrån Magnum. Under en stor del av 1900-talet flöt en strid bildström genom hans fingrar, med alster från fotohistoriens absoluta stjärnfotografer. Henri Cartier-Bresson, Dorothea Lange, W Eugene Smith, Robert och Cornell Capa. För att bara nämna några.

Under andra världskriget var John G Morris (till höger) tidningen Lifes bildredaktör i London. Här ses han i fält. Odaterat foto.

© John G Morris

Lifes bildredaktör under andra världskriget

Under andra världskrigets slutskede, 1943–45, arbetade Morris som Lifes bildchef på magasinets Londonkontor. Uppgiften var att granska och sortera de utsända fotografernas bilder, och att se till att det allra bästa materialet från den europeiska krigsscenen sändes till USA.

I dag lever och verkar Morris i Paris sedan ungefär trettio år. Nyligen arrangerade han en auktion där han sålde en del av sin omfattande fotosamling. Som bildredaktör kom han att bli personlig vän med många av de fotografer han arbetade med, och de skänkte honom ofta originalkopior av sina bilder – inte sällan med handskrivna hälsningar på baksidan.

De flesta av bilderna är även försedda med censurstämplar och redigeringskommentarer, skrivna med vaxkrita (som på fotot ovan).

Minns inte fototillfället

När jag frågar om bilden av Robert Capa in action kommer Morris inte ihåg exakt var eller när den togs.

– Nej, det minns jag tyvärr inte. Men det var i Normandie. Och givetvis efter landstigningen. Det bör ha varit i slutet av juli eller början av augusti 1944. Jag har för mig att de där tyskarna just hade kapitulerat.

Morris sökte sig självmant till händelsernas centrum på andra sidan Engelska kanalen. Han menade att det inte var mer än rätt att han, under åtminstone en tid, delade fältfotografernas riskfyllda vardag. Robert Capa var inte helt nöjd med att ha en i stridssammanhang orutinerad följeslagare i släptåg. Men han gav ändå med sig.

Krigsfotografen Robert Capa med filmkamera under spanska inbördeskriget. Picture Post, 1938.

Få kända bilder av Capa i arbete

Detta är ett av endast ett fåtal kända foton av den ungersk-amerikanske fotografen i arbete. Ett annat är bilden av Capa med en filmkamera under spanska inbördeskriget, först publicerad i Picture Post 1938 (infälld bild). Det finns även en suddig bild av honom, delvis skymd bakom kameran, från Indokina 1954.

Capa blev berömd för sin närgånget dramatiska skildring av ett flertal krig, men rönte även stor respekt för sina porträttfotografier.

Mest uppmärksamhet fick han för de gryniga fotografierna från D-dagens landstigning på Omaha Beach. Bara ett knappt dussin bilder, från totalt fyra filmrullar, överlevde framkallningen på Lifes Londonkontor. En av Morris mörkrumsassistenter påskyndade torkningen av filmremsorna så att de förstördes.

Trots detta missöde bestod Capas och bildredaktörens vänskap.

John G Morris fyller 100 år den 7 december 2016.

John G Morris föddes den 7 december 1916.

© John G Morris