Kejsaren med det dåliga ryktet

I Boken om San Michele är minnet av den romerske kejsaren Tiberius mycket levande. Axel Munthe låter den vackra fiskardottern Gioia utbrista: ”Tiberius ond, Tiberius onda ögat, Tiberius bedragare” och varje gång Munthes capresiska vänner hittar några antika mynt eller … Läs mer »

Läs också:
Regenter

I Boken om San Michele är minnet av den romerske kejsaren Tiberius mycket levande. Axel Munthe låter den vackra fiskardottern Gioia utbrista: ”Tiberius ond,

Kungar drottningar

En drottning av Sverige som flyttade och gjorde Italien till sitt nya hemland. Även om hon i det mesta skiljer sig från sin föregångare Kristina delar drott

Civilisationer

Redan kejsar Augustus, han från vilken det utgick ett påbud att allt folket skulle skattskriva sig, hade ett fritidspalats på Capri. Hans efterträdare Tiber