Kinas ledare – från Mao till Xi Jinping

Den informella termen "Kinas högsta ledare" syftar på landets viktigaste politiska person. Här snabbpresenterar vi de sex ledare som det handlar om, från Mao till Xi Jinping.

Mao Zedong Kina

Mao Zedong applåderar militärer under en parad på Himmelska fridens torg på 1960-talet.

© Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images
Mao Zedong Kina

Mao Zedong (styrde 1949–76). Grundade Folkrepubliken Kina och ledde landet till sin död. Drev in Kina i såväl svältkatastrof som kulturrevolution.

Hua Guofeng Kina

Hua Guofeng (1976–78). Handplockad efterträdare som skulle föra vidare Maos politik. Saknade maktbas i partiet och avsattes av krafter som vill se ekonomiska reformer.

Deng Xiaoping

Deng Xiaoping (1978–89). Revolutionär som försökte balansera fraktionerna inom partiet för att undvika Mao-erans kaos. Såg till att Kina öppnade upp sin ekonomi mot omvärlden.

Jiang Zemin

Jiang Zemin (1989–2002). Handplockades för att ena landet efter massakern vid Himmelska fridens torg. Extrovert kosmopolit, mån om Kinas internationella rykte. Men han tvekade aldrig att ta i med hårdhandskarna för att skydda partiets maktmonopol.

Hu Jintao

Hu Jintao (2002–12). Färglös teknokrat som satt för att leda en administration styrd genom konsensus. Korruptionen blev ohejdad och partiets grepp om samhället minskade.

Xi Jinping Kinas ledare

Xi Jinping (2012–). Anonym när han kom till makten, nu känd som Kinas mest enväldiga ledare sedan Mao Zedong. Först i modern tid med att styra landet en tredje mandatperiod.