Enoch Thulins spaningsplan

Spaningsplanet Thulin NA tillverkades var klart för provflygning i april 1919. Men flygpionjären och konstruktören Enoch Thulins död månaden efter gjorde att planet föll i glömska och det tillverkades bara i ett exemplar. Det finns på Landskrona museum.

Einar Thulin i Alingsås 1911.

© Einar Lindström/Alingsås museum

”Som pojke drömde jag om att flyga. Som gymnasist uppfinner jag min första flygmaskin./.../ Jag har alltid varit övertygad om flygmaskinernas revolutionerande betydelse för samfärdseln. Kanske rent av den mänskliga kulturens framtid vilar på den!...För övrigt är det roligt att flyga.”

Citatet är hämtat ur en svensk tidning från 1914 då flygarpionjären Enoch Thulin (1881–1919) uttalade sig om sin syn på flyget. Thulin var en entusiastisk flygare och företagsledare i flygpionjärernas huvudstad Landskrona på 1910-talet.

Enoch Thulins Aeroplanfabrik startade 1914 och tillverkade flygplan och flygplansmotorer. Den främste beställaren var till en början det svenska försvaret som behövde spanings- och övningsflygplan. Thulin fungerade inledningsvis som företagets idégivare, konstruktör, verkstadschef, provflygare, flyglärare och marknadsförare – allt i en och samma person.

Fabriken växte snabbt och som mest var åttahundra personer anställda. Bolaget hann tillverka 99 flyg­plan och cirka sjuhundra flygplansmo­torer fram till 1919. Den kände upp­finnaren Gustaf Dahlén var en av delägarna.

År 1917 gjor­des en satsning på trafik­flyget och före­taget fick tillstånd att flyga mellan Malmö och Stockholm. Enoch Thulin fick även i uppdrag att spana efter försvunna fraktfartyg under några dramatiska flygningar vintern 1915–16. Han var en entusiastisk marknads­förare av flyget och gjorde många upp­vis­ningar inför publik.

På Landskrona museum finns ett flygplan av typen Thulin NA som påminner om den stora betydelse flyget haft för staden. Thulin NA tillverkades 1918 och var klar för provflygning i april 1919.

Efter Thulins död föll aeroplanet i glömska, där det stod på flygskolan Ljung­byhed. Sommaren 1921 flögs det av en pilot och släkting till den tyske kanslern Otto von Bismarck, som enligt uppgift be­römde planets flygegenskaper. Det skänk­tes till Landskrona museum 1929.

Planet är av spanartyp och tillverkades bara i ett enda exemplar. Maskinen med 130 hästkrafters motor var på sin tid Sveriges snabbaste, med en topphastighet av 215 kilometer i timmen. Vingarna är av vaxad väv och flygplanets stomme är gjord av tunna stålrör.

Det tidiga flyget drabbades av många olyckor. Flera av Thulins kamrater hade dött i flyghaverier. Han var själv med om några olyckor under sin tidiga flygkarriär, men klarade sig utan större skador.

Under flygutbildningen i Frankrike skrev Thulin hem till familjen att de många olyckorna inte skrämde honom. Det enda tillfället då besättningen inte hade en chans var om planet bröts itu i luften, skrev han. Många år senare, den 14 maj 1919, gick Enoch Thulins plan sönder i luften under en flygövning över Landskrona. Han kastades ur maskinen och avled troligen omedelbart.

Publicerad i Populär Historia 4/2006