Kungar drottningar

Tidigt lärde sig den danske kungen Valdemar Atterdags dotter det politiska maktspelet. Med hjälp av list, allianser och militära maktmedel lyckades hon nå sitt stora mål: att ta över hela Norden.

Kungar drottningar

Åren 1470–1520 har gått till historien som Sturarnas tid. Då stred svenska stormän med och mot danska kungar för att komma åt den svenska kronan. Krig, svek och påvliga bannbullor var vapen i kampen.

Kungar drottningar

I Kalmar 1397 kröntes drottning Margaretas fosterson med uppgift att fullfölja hennes eget politiska storverk – den nordiska treriksunionen. Den unge mannen skulle bli konung under mer än 40 år i Norge, Danmark och Sverige. Men av Nordens historiker har han likväl alltid kallats Erik av Pommern.