Familj får 100 000 kronor för myntfynd på tomten

Familjen hittade en skattgömma från 1700-talet nedgrävd på sin tomt. SVT:s "Antikrundan" värderade kopparplåtmynten till 400.000 kronor – men de får bara 100.000 när Riksantikvarieämbetet löser in dem.

Mynten från 1700-talet är cirka tolv gånger tolv centimeter och tillverkade av kopparplåt.

© Länsstyrelsen Skåne (CCBY)

År 2004 hittade en familj i Kristianstad 21 stora kopparplåtmynt från Karl XII:s tid på sin tomt under ett husbygge. I tolv år hade de mynten hemma i en kartong innan de bestämde sig för att få dem värderade i SVT:s Antikrundan. 2017 värderade programmets experter 1700-talsmynten till 400 000 kronor.

Samtidigt fick upphittarna veta att skatten räknades som ett fornfynd (mynten var tillverkade av metall och gjorda före 1850). Enligt regelverket skulle de därför lämnas in till länsstyrelsen.

Mer än två år senare har Riksantikvarieämbetet, som ansvara för värdering av fornfynd, kommit fram till ett värde på mynten. Myndigheten gör en annan bedömning än antikexperterna och rekommenderar att mynten inlöses av staten för 100 000 kronor.

Ovärderliga ur vetenskaplig synpunkt

Att RAÄ:s experter kommer fram till en annan summa är inte konstigt menar Anna Östling, arkeolog och handläggare på myndigheten. Sådana föremål tillhör kulturarvet och ska inte bedömas som varor på en öppen marknad. Därför bör de inte heller tas upp i ett program som Antikrundan.

– Ur vetenskaplig synpunkt är det en helt annan sak, då är sådana här föremål ovärderliga, påpekar hon.Summan 100 000 kronor har räknats fram efter att två olika experter värderat mynten. Den baserar sig på föremålens skick, bevarandegrad, metallinnehåll och kulturhistoriska betydelse. I det här fallet tycker experterna att fynden har ett ovanligt högt kulturhistoriskt och vetenskapligt värde.

Samtidigt bedöms mynten som slitna och kraftigt korroderade. Kostnaden för att konservera dem uppskattas till 70 000 kronor, något som påverkar värderingen.

En miljon för fornfynd i år

Under 2019 har ämbetet höjt sin pott för inlösen av fornfynd från 700 000 kronor till en miljon.

– Anledningen är att vi har många ärenden som ligger och väntar, sa Anna Östling till Populär Historia tidigare i år. Några av dessa rör objekt som vi misstänker kommer att värderas högt.

Dit hör alltså de mynt som staten nu löser in.

Den som hittar ett fornfynd har en skyldighet att rapportera in det till länsstyrelsen, som handlägger och ansvarar för ärendet. Därefter är det Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska köpa in föremålet. Antingen kan det lösas in för ett marknadspris, eller ersättas med en hittelön.

FLER HISTORISKA NYHETER I POPULÄR HISTORIAS NYHETSBREV!

– Inlösen kan bli aktuellt om man hittar en sak på en plats där vi inte tidigare har information att det finns en fornlämning, säger Anna Östling. Det upphittade värderas av en expert och kan sedan köpas in av staten.

– Om föremålet hittats vid en känd fornlämning har vi istället möjlighet att betala en hittelön som motsvarar tio procent av marknadsvärdet.

Varje år hamnar ett tiotal fynd hos myndigheten för bedömning. Ofta rör det sig om mindre fragment som enstaka mynt eller till exempel delar av dräktspännen. Men ibland kan föremålen vara mer spektakulära, som 1700-talsskatten i Kristianstad.

Fakta: Vad är ett fornfynd?

Ett fornfynd saknar ägare när det hittas, är tillverkat före 1850 och består helt eller delvis av guld, silver, brons eller annan kopparlegering.

Den som hittar ett fornfynd är skyldig att erbjuda staten att lösa in det mot betalning (så kallad hembudsplikt). Fyndet ska anmälas till länsstyrelsen.

Beroende på om fyndet hittas i samband med en fornlämning eller inte betalas hittelön eller inlösen ut.

Källa: Riksantikvarieämbetet