Rydals bomullsspinneri

Engelsk specialistkompetens och ån Viskans strömmande vatten var två av förutsättningarna när fabrikshjulen började snurra i västgötska Rydal vid mitten av 1800-talet.

Maskinparken i den gamla spinnsalen

Maskinparken i den gamla spinnsalen visar hur man producerade effektgarn, som var spinneriets huvudsakliga produkt från 1920-talet. Produktionen var igång till 2004.

© Magnus Larsson

Den västgötska Sjuhäradsbygden är känd som den svenska textilindustrins vagga. Under 1800-talet växte en rad brukssamhällen fram kring de textilfabriker som anlades längs ån Viskans slingriga lopp mellan Borås och Varberg. En av dessa industrier var Rydals bomullsspinneri, som grundades 1853.

År 1985 inrättades ett museum i den äldsta delen av fabriken där bevarade maskiner och moderna utställningar ger besökaren en inblick i såväl teknikhistoria som livsvillkoren för textilarbetarna.

Utvändigt påminner fabriksbyggnaden – uppförd i natursten med vita fogar – om en ståtlig ladugård på ett svenskt storgods. Men invändigt vittnar bland annat höga gjutjärnspelare, importerade från Manchester, om att fabriken uppfördes efter brittisk förebild.

Textilframställning

Bomull har odlats och använts för textilframställning i över 5 000 år. Redan på 800-talet e Kr förde arabiska köpmän bomullstyg till Europa, men under hela medeltiden var de lätta och slitstarka tygerna en sällsynt lyxvara. Det var först från och med slutet av 1700-talet som materialet fick sitt stora genombrott.

Den industriella revolutionen inleddes i England just inom textilindustrin, där uppfinningar som "den flygande skytteln", "Spinning Jenny" och den mekaniska vävstolen möjliggjorde masstillverkning av bomullstyger.

Det välbevarade brukssamhället är tillsammans med fabrikens äldre delar skyddat som byggnadsminne, och Rydals museum tillhandahåller guidematerial för en historisk promenad i samhället, där skyltar berättar om de olika byggnadernas funktion och historia.

Effektgarn till möbeltyg

Den huvudsakliga produktionen i Rydal bestod från 1920-talet av så kallat effektgarn, som främst användes till möbeltyg och mattor. Från mitten av 1900-talet började hela den svenska textilindustrin känna av konkurrensen från låglöneländer i Asien. Men trots en vikande marknad drevs Rydals manufaktur AB vidare av släkten Erikson fram till 1984, och först 2004 lades tillverkningen ner för gott.

Sara Griberg är journalist och författare med historia som specialområde.

Publicerad i Populär Historia 7/2021