Martin Luther King ledde de svartas kamp

Martin Luther King var medborgarrättsrörelsens främste ledare. Han mördades 1968 för sin kamp för de svartas rättigheter.

Martin Luther King talar i Washington 1963.

© Everett Collection/IBL

Snart femtio år efter sin död 1968 är Martin Luther King, eller »Dr King» som amerikanerna kallar honom, fortfarande medborgarrättsrörelsens mest inflytelserike företrädare. King föddes i Atlanta, Georgia, i januari 1929.

Hans förnamn tillkom inte av en slump. Egentligen hette han Michael, precis som sin far som var baptistpastor, men när Michael Sr 1934 besökte världskongressen för baptistpastorer i Berlin blev han så tagen av att vara i Martin Luthers hemtrakter att han bestämde sig för att ändra både sitt och sonens förnamn till Martin Luther. Martin Luther King Jr blev sedermera även han baptistpastor samt doktor i systematisk teologi.

Ledde bussbojkotten

När Rosa Parks 1955 inledde bussbojkotten i Montgomery hade den då 26-årige King för kort tid sedan anlänt som pastor till staden. Eftersom han var ny på orten och ännu inte hade haft några dispyter med stadsledningen ombads han av svarta ledare att leda aktionen.

Snart hade protesten utvecklats till en allmän bojkott av busstrafiken av stadens svarta, varpå King och över 150 andra bojkottdeltagare häktades. King själv hamnade i fängelse. Polisens handlande var dock kontraproduktivt: snart var pastorn med den fenomenala talargåvan känd över hela landet.

Använde Bibeln och konstitutionen

King etablerade sig snabbt som en man som kunde få svarta att engagera sig i medborgarrättsrörelsen, och vita att acceptera dess idéer. Och han hade något som NAACP:s likaledes skickliga oratorer inte hade: han var pastor.

– Det fick honom att verka säkrare än till exempel svarta politiker och fackföreningsföreträdare. På ett mycket intelligent sätt klädde han sina tal i referenser till Bibeln och konstitutionen, säger professor Harvard Sitkoff, som kom ut med en ny biografi om King tidigare i år.

– Men det var inte bara Kings förtjänst att medborgarrättsrörelsen blev så framgångsrik. Flera organisationer, bland andra NAACP och Core, var enormt viktiga.

Martin Luther King i samtal med vicepresident Lyndon B Johnson i mars 1963. Året efter drev Johnson, som president, igenom Civil Rights Act som gjorde rasåtskillnad olaglig.

Nobels fredspris

Det är heller ingen slump att King och flera andra pastorer fick ledande roller i den allt starkare rörelsen: svarta predikanter var – och är – ofta betydande auktoriteter även utanför kyrkan. 1957 grundade King och ett antal kollegor Southern Christian Leadership Conference, som blev en grundpelare i medborgarrättskampen.

1964 mottog Martin Luther King Nobels fredspris. Hans berömda tal vid marschen till Washington året före, när över en kvarts miljon människor samlades för att bland annat protestera mot rassegregeringen, är historiskt. King hade blivit medborgarrättsrörelsen personifierad och dess de facto-ledare.

Avlyssnad av FBI

Men han var inte okontroversiell. I synnerhet efter att Civil Right Acts antagits engagerade han sig mot sociala orättvisor, inte bara segregering och rasism, och protesterade även mot Vietnamkriget. FBI misstänkte att både King och medborgarrättsrörelsen hade kommunistsympatier och avlyssnade hans telefonsamtal. Radikala svarta ansåg samtidigt att han var för eftergiven gentemot både Washingtons politiker och landets vita.

På det personliga planet hade King också sina brister: det talades om utomäktenskapliga affärer, och många år efter hans död bekräftade Boston University, där han hade doktorerat i teologi, att han hade plagierat delar av sin avhandling.

Mördades i Memphis

1968 började sophämtarna i Memphis strejka och konflikten utvecklades snart till en allmän protest mot sociala orättvisor. King reste dit i slutet av mars och trots nya dödshot återvände han en tid senare. Den 4 april var han bjuden på middag hos en pastor med familj i Memphis. King stod på balkongen för att vinka till människorna nedanför när skotten mot honom avlossades. Han dog samma kväll.