Månadens föremål: Trähästen Blenda kostade tio kronor

Enligt Peter Pluntky, en av experterna i tv-programmet ”Antikrundan”, är hästen tillverkad på Gemla Leksaks­fabriks Aktiebolag i Diö, Små­land, kring sekelskiftet 1900. I företagets varukatalog från 1903 återfinns leksakshästen och nypriset var då 10 kronor (utan seldon kunde man få den för 8,50).

Gemla startades av Alexis Westerdahl år 1866 och räknas som Sveriges första riktiga leksaksfabrik. Vid den här tiden var Tyskland det stora exportlandet när det gällde leksaker och Westerdahl gjorde flera studieresor dit. Leksaker av trä, inte minst hästar i olika utföranden, blev ett signum för Gemlas fabriker. Gunghästen återfanns också länge i företagets varumärke.

1884 brann fabriken i Gemla och tillverkningen flyttade till närbelägna Diö. Där upphörde leksaksproduktionen 1927 men Gemlaleksaker fortsatte att produceras på andra håll i ytterligare nästan tre decennier. Traditionen har levt kvar i bygderna, med familjeföretaget Micki som ett exempel.

Det var ofta barn som täljde de vackra trähästarna i de gamla fabrikerna. En av arbetarna hette Sture Henriksson. Han började jobba som tioåring, 1908.

I en hembygdsbok berättar han långt senare om arbetet i fabriken. Trämaterialet, som bok, ek och björk hämtades ur de småländska skogarna, det torkades och sågades i lagom stora bitar till de olika modellerna.

Allt arbete gjordes för hand. De yngsta barnen täljde de minsta hästarna med kniv; dessa kallades för 4 1/2-öres­hästarna, eftersom det var just så mycket som barnen fick betalt per styck. De större gunghästarna tillverkades med hjälp av yxa och bandkniv och lades till tork ännu en gång innan de spacklades och målades. Sist av allt tillverkades seldon och andra tillbehör. Leksakerna från Gemla var kända för sin höga kvalitet och hållfasthet. Många generationer svenska barn har lekt med hästar, båtar och dockskåp från den småländska fabriken.

Hästen Blenda som Nils Anker en gång lekte med finns nu i magasin på Göteborgs stadsmuseum.

»Blenda»

Föremål Leksakshäst av trä.

Ursprung Troligen tillverkad kring år 1900 på Gemla Leksaksfabrik i Småland.

Förvaras Göteborgs stadsmuseum.

Övrigt Ett av många föremål som skänktes till museet i samband med en utställning 1943.

Caroline Lagercrantz

Att läsa

Leka för livet, Fataburen, Nordiska museets och Skansens årsbok 1992.