Trekungamötet i Malmö 1914

Trekungamötet ägde rum i Malmö 18–19 december mellan Sveriges, Norges och Danmarks regenter och utrikesministrar.

Sveriges, Norges och Danmarks regenter samlas i Malmö före jul 1914.

© Albert Wilhelm Rahmn/Malmö Museer/IBL Bildbyrå

Stor uppståndelse rådde i rikets tredje stad veckan före jul 1914. Inte en utan hela tre kungar gästade Malmö. Finklädda slöt invånarna upp i stora skaror för att bese de höga excellenserna. Flaggorna smattrade och orkestrar spelade. Men någon karnevalsstämning var det inte tal om, det var svåra tider. Bara några månader tidigare, den 2 augusti, hade landets alla kyrkklockor ringt till mobilisering. Ett storkrig hade blossat upp i Europa – första världskriget.

Trekungamötet ägde rum i Malmö 18–19 december mellan Sveriges, Norges och Danmarks regenter och utrikesministrar. Det kom till stånd på initiativ av Gusaf V i syfte att – både inåt och utåt – tydligt manifestera nordisk samhörighet och den av regeringen utropade neutraliteten. Så här skrev kungen i ett personligt brev till sin danske kollega, Kristian X:

Min käre Christian.

Dessa rader sänder jag till dig med landshövding Trolle, som du känner sedan gammalt. Min livliga önskan är att med det snaraste få till stånd ett personligt sammanträffande med dig och din bror Carl i och för överläggningar rörande våra gemensamma intressen som neutrala stater. Det är min bestämda åsikt, att vi under det nuvarande allvarsamma läget i Europa måste hålla tillsammans.

Genom ett sådant möte skulle också ett mera vänskapligt förhållande kunna uppnås. Tidpunkten för ett sådant närmande till Norge synes just nu vara den mest lämpliga. [...] Med många hälsningar till hela familjen är jag Din alltid tillgivne gamle vän och onkel

Gustaf

Av brevet framgår alltså att Gustaf V, förutom en önskan att visa upp en samnordisk neutral hållning i kriget, även ville ta till­fället i akt att tina upp det något frostiga förhållandet till Norge. Den ”Carl” som omnämns i brevet syftar på Kristian X:s bror som blev norsk kung under namnet Håkon VII vid unionsupplösningen 1905.

På fotot ses de tre regenterna på landshövdingeresidensets balkong. De tar emot hyllningar från Lunds studentsångare och övriga församlade på Stortorget. Kristian står till vänster, Gustaf i mitten, Håkon till höger. Bilden togs av hovfotografen Albert Wilhelm Rahmn (1871–1947), elev till Aron Jonason (läs om honom i Populär Historia nr 7/08). Av bildvinkeln att döma hade Rahmn sin kamera placerad i ett av Rådhusets fönster.

De kungliga överläggningarna skedde utan drottningar. Sveriges första dam, Victoria, befann sig i Berlin där hon träffade sin kusin, kejsar Vilhelm II, med flera tyska dignitärer. Hon lär ha ignorerat uppdraget att framföra ett budskap om den svenska neutralitetspolitiken, och i stället lyssnat till locktoner om att sluta upp vid Tysklands sida i kriget.

I Malmö planeras det redan nu för 100-årsjubileet av 1914. Förutom trekungamötet ägde Baltiska utställningen rum detta år. Men firandet kan komma att ske utan kunglig glans. Ett förslag om att bjuda in de svenska, danska och norska kungahusen till festligheterna 2014 röstades i slutet av augusti ner av en majoritet i kommunfullmäktige.

Vill du ha mer läsning om Sveriges spännande historia direkt hem i brevlådan?

Varje nytt nummer av Populär Historia är fyllt med intressanta, roliga och fördjupande artiklar om livet i Sverige – från vikingatiden till folkhemmet.

Använd ditt specialerbjudande nu!

Publicerad i Populär Historia 12/2008