Bilden: Bröd till skyttegravarna

Under första världskrigets skyttegravskrig var det enorma mängder soldater som varje dag behövde utspisas.

bilden bagare

Ett tyskt fältbageri i närheten av Ypres hösten 1914.

© Bain Collection/Library of Congress

På bilden är ett tyskt fältbageri vid Ypres hösten 1914 i full gång att baka bröd.

Varje armékår hade två fältbagerier om vardera tolv ugnar. Varje dag skulle 80 000 bröd kunna bakas åt kårens 40 000 man. I den dagliga ransonen för soldaterna ingick 750 gram bröd (eller 500 gram kex).

Det var sällan bageriernas kapacitet som var problemet när soldaterna fick gå hungriga, utan som så ofta logistiken. Svårigheterna med att få ut mat till skytte­gravarna gjorde att ett kompani i regel tog med sig fem dagars ransoner när man begav sig till fronten.

I takt med att frontlinjen stelnade i skytte­gravskriget spreds fältbagerierna ut på kårens olika regementen för att underlätta logistiken.

Matförsörjningen var dock ett ständigt problem och ju längre kriget led desto mer fick soldaterna förlita sig på nödprovianten Eiserne Ration (järnranson) med bara 250 gram kex.

Publicerad i Miliär Historia 8/2013