När den sista nattens av rök och damm fördröjda gryning kom, och det med viss möda blev möjligt att skåda hela katastrofen och mäta dess osannolika omfattning, såg det ut som om förkrigstidens alla överoptimistiska bombflygsprofeter trots allt skulle få … Läs mer »