Lästips om andra världskriget

Landstigningen i Normandie D-dagen den 6 juni 1944 är en av 1900-talets mest berömda händelser. Operationen ägnades ett eget fokus i nr 5/04, med anledni

Landstigningen i Normandie

D-dagen den 6 juni 1944 är en av 1900-talets mest berömda händelser. Operationen ägnades ett eget fokus i nr 5/04, med anledning av 60-årsminnet, där vi också skrev om krigsfotografen Robert Capa.

Carin Göring

En vinterkväll 1920 träffade svenskan Carin von Kantzow för första gången den tyske taxiflygaren Hermann Göring och hennes öde var beseglat. Senare kom Carin att kallas »nationalsocialismens maskot» och hon ägnades efter sin död en veritabel nazistisk kult. Nr 2/00

Winston Churchill

Med utgångspunkt från ny forskning skriver historikern Alf W Johansson om den brittiske premiärministern som genom decennierna förblivit Europas främsta symbol för ett heroiskt demokratiskt ledarskap. 2/04

Polen och kriget

Den 1 september 1939 anföll tyskarna sin granne Polen. Anfallet innebar starten för andra världskriget. Inom en månad var allt motstånd krossat. Nr 4/99

Sanning och lögn

I alla tider – och inte minst under världskrigen – har de krigförande ländernas propagandaapparater spelat en viktig roll. För att lura fienden eller mana på de egna har fakta förvrängts och osanningar spridits. Nr 6/03

London under blitzen

Trots bomber, mörkläggning och ransonering försökte den brittiska huvudstadens invånare upprätthålla business as usual under den tyska bomboffensiven 1940–41. Nr 6/01

Sårade tyskar på svenska tåg

Under åren 1941–43 transporterades minst 30 000 tyska soldater genom Sverige – från fronten i Finland till sjukhus i det ockuperade Norge. Tågen var utrustade och bemannade av svensk militär. Nr 5/99

Bombkrigets idé

Terrorbombningarna av de tyska och japanska städerna i andra världskrigets slutskede var konsekvenser av skrivbordsidéer. Bomber mot civila skulle slå ut motståndarens arbetskraft och knäcka de överlevandes försvarsvilja. Om detta skrev Peter Englund i nr 2/95.

Josef Stalin

I augusti 1939 klev Stalin på allvar ut på den internationella arenan och slöt en pakt med sin värste fiende, Adolf Hitler. I ett hemligt tilläggsprotokoll i den så kallade Molotov-Ribbentroppakten delade de båda härskarna upp stora delar av Östeuropa mellan sig. Nr 2/03

Sovjets läger i Sverige

Vid krigets slut fanns det i Sverige särskilda läger med tusentals ryska flyktingar som väntade på deportation. Deras öde kom i skymundan av balternas och är fortfarande ett till stora delar okänt blad i svensk historia. Nr 6/04

Hitlers sista dagar

I en bunker under Rikskansliet tillbringade Führern sina sista dagar. Författaren Antony Beevor berättade om Nazitysklands undergång. I samma nummer (6/02) berättade Folke Schimanski om egna upplevelser i krigsslutets Berlin, och Niclas Sennerteg skrev om den militära kapplöpningen till den tyska huvudstaden.

De flesta artiklarna finns tillgängliga i Populär Historias webbarkiv.