Andra världskrigets offer får inte vila i frid

Vid återbegravningar av stupade soldater från andra världskriget upptäcks allt oftare att liken har plundrats på allt från medaljer till stövlar. På fotot från 2007 återbegravs tyska soldater i Sologubovka, Ryssland.

© Uwe Zucchi/DPA/Corbis/Scanpix

Än i dag är Europas jord full av anonyma massgravar från andra världskriget. Bara på östfronten stupade tre miljoner tyskar, vars kroppar ofta blev kvar på sovjetisk eller polsk mark. Efter murens fall 1989 engagerar sig tusentals av deras landsmän i arbetet med att hitta dem och återbegrava dem under värdiga former.

Ett stort problem för organisationen Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – en privat sammanslutning som arbetar med dessa frågor – är de plundringar som blivit allt vanligare i östra Europa. Med hjälp av metalldetektorer och slagfältskartor spårar kriminella upp tyska och sovjetiska soldatlik och berövar dem på artiklar som identitetsbrickor, krigsutmärkelser och soldathjälmar.

Dessa säljs senare vidare till professionella handlare av militaria. Försäljningen sker därefter inte sällan på olika auktionssajter på internet. Enligt den tyska krigsgravorganisationen är plundrarna ofta fattiga människor vars förtjänst är obetydlig jämfört med återförsäljarnas.

Framförallt är det tyska gravar som drabbas. Nazi­memorabilia är populärt bland samlare och betingar ett högt värde på souvenirmarknaden. En medalj som järnkorset kan inbringa flera tusen kronor.

I konsekvens med detta har många av de tyska soldater som dog under den förbittrande slutstriden öster om Berlin aldrig fått någon ”evig” vila utan istället grävts fram och plundrats på allt från gradbeteckningar och medaljer till id-brickor, hjälmar och stövlar.

Till och med privata fotografier går att sälja på den internationella souvenirmarknaden.

Den tyska krigsgravsorganisationen har hittills återbegravt fler än 600 000 stupade soldater i östra Europa. Allt oftare upptäcker de dock att tjuvarna hunnit före och gravarna är skändade. Problemet med plundringarna finns enbart i det forna östblocket – inte i de områden där britter och amerikaner stred.

FAKTA: Spårar och sköter tyska gravar

Organisationen Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge arbetar med att tillförsäkra tyska soldater en värdig begravning i den mån det inte skett tidigare. Den grundades efter första världskriget, har drygt 500 anställda och 9 000 volontärer. Organisationen lever huvudsakligen på donationer men får dessutom vissa statliga bidrag. Den har också till uppgift att sköta krigskyrkogårdar i Europa och Nordafrika. På dessa begravningsplatser vilar sammanlagt omkring 2,3 miljoner soldater.

Vill du ha mer läsning om Sveriges spännande historia direkt hem i brevlådan?

Varje nytt nummer av Populär Historia är fyllt med intressanta, roliga och fördjupande artiklar om livet i Sverige – från vikingatiden till folkhemmet.

Använd ditt specialerbjudande nu!

[](https://popularhistoria.se/tidningen/popular-historia-1-2011/)**Publicerad i Populär Historia 1/2011