19 januari: Älvsnabben sjösätts

Den 19 januari 1943 sjösätts HMS Älvsnabben - ett handelsfartyg som i rekordfart byggdes om till minfartyg.

alvsnabben

HMS Älvsnabben i kamouflagemålning 1952.

För att rusta upp den svenska marinen efter andra världskrigets utbrott tar man till alla utvägar.

1942 övertar marinen ett handelsfartyg på stapelbädden och bygger i rekordfart om det till ett minfartyg. Den 19 januari 1943 sjösätts HMS Älvsnabben.

Dess insatser under kriget är begränsade, men den går till historien som långresefartyg.

Tjugofem resor över världen görs innan Älvsnabben skrotas 1982.