Har du koll på Sveriges historia?

Vill du snabbt få en bra överblick över Sveriges historia under 1000 år? Grattis, då har du chansen nu! Följ med på en spännande resa från vikingatiden till 1900-talet.

Vi på Populär Historia har satt samman en specialutgåva, ”Sveriges Historia under 1000 år”, som på ett underhållande och lärorikt sätt ger dig fördjupade kunskaper om viktiga händelser och intressanta personer som har format Sveriges historia, från vikingatiden fram till och med 1900-talet.

  • Vikingarnas äventyrliga handelsfärder
  • Drottning Margareta som regerade över hela Norden
  • Revoltören och riksbyggaren Gustav Vasa
  • Krigen mot arvfienden Danmark och stormaktstiden
  • Mordet på Gustav III
  • Och mycket, mycket mer klassisk svensk historia!

Du får den 110-sidiga digitala specialutgåvan ”Sveriges Historia under 1000 år” om du tar en provprenumeration på tidskriften Populär Historia.

För bara 99 kronor får du 3 nummer av Populär Historia plus den 110-sidiga digitala specialutgåvan ”Sveriges Historia under 1000 år” att ladda ner.

En bättre historielektion kan du inte få!
Prenumerera här: ”Sveriges Historia under 1000 år” + 3 nr av Populär Historia