Stridsvagnar på Prags gator

Sovjetiskt pansar rullar på Prags gator den 21 augusti 1968.

© Josef Koudelka/Magnum/IBL

"Tjeckiska och slovakiska lyssnare! I vårt land sänder – på dålig tjeckiska och slovakiska – en illegal radiosändare tillhörande ockupationsmakten på frekvens 210. Vi vill göra er uppmärksamma på att dessa sändningar inte har något att göra med Tjeckoslovakiens radio. Vi uppmanar alla att hålla sig lugna, vilket är den enda möjliga lösningen på den uppkomna situationen. Undvik alla provocerande handlingar.”

Så lät det i den statliga tjeckoslovakiska radion i en extrainsatt sändning klockan 05.30 den 21 augusti 1968. Några timmar tidigare, omkring klockan 23 föregående dag, hade sovjetledda Warszawapaktsförband rullat in över landets gränser. Pragvåren var slut.

Tusentals stridsvagnar

Moskva, med Leonid Brezjnev i spetsen, hade med växande oro sett hur den tjeckoslovakiske kommunistledaren Alexander Dubcek satt igång ett demokratiserings- och reformprogram som syftade till en ”socialism med mänskligt ansikte”. Bland annat handlade det om pressfrihet, flerpartisystem, marknadsekonomi och avskaffande av statlig censur.

Mellan fem- och sjutusen stridsvagnar och flera hundratusen soldater deltog i ockupationen. Trots uppmaningar till civilbefolkningen att förhålla sig passiv utbröt demonstrationer, stenkastning och konfrontation. Hundratals skadades och 72 tjeckoslovaker miste livet i oroligheterna denna dag.

Tjeckisk fotograf riskerade livet

Josef Koudelka (född 1938) befann sig i Prag när ocku­pationen inleddes. Han var frilansfotograf med teater som specialitet, men hade aldrig jobbat med nyhets­journalistik, än mindre i stridszoner. Men när sovjetiska pansarförband trängde in i hans hemland reagerade han instinktivt. ”Jag visste att det var viktigt att foto­grafera, så jag fotograferade. Senare har folk sagt till mej att jag kunde ha blivit dödad, men det tänkte jag inte på då.”

Från ett hustak vid Václavplatsen be­vittnade och dokumenterade Koudelka hur styrkorna avan­cerade in i centrum. När några soldater fick syn på honom, och trodde han var krypskytt, flydde han bort över hustaken med Leican dinglande kring nacken.

Dramatiska scener

Samtidigt som Pragborna strömmade till på gator och torg för att protestera mot den militära närvaron fortsatte Koudelka fotografera de dramatiska scener som utspelades runt omkring honom.

Särskilt vid radio­byggnaden – huset till vänster på fotot – utbröt våldsamheter med skottlossning sedan demonstranterna lyckats sätta några stridsvagnar i brand.

Fotografierna smugglades ut

Koudelkas fotoreportage från invasionen av Prag räknas som ett av 1900-talets viktigaste. Bilderna smugglades så småningom till väst och publicerades, för hans säkerhets skull, under pseudonymen ”P P” – Prague Photographer.

Publicerad i Populär Historia 8/2008

Läs också:
Politik

Vi minns bilderna. Sovjetiska stridsvagnar på Václavplatsen i Prag, på broarna över Moldau, kring Jan Hus-monumentet på torget i Gamla staden. Trotsiga vap

Kalla kriget

1961 började Östtyskland bygga den mur som kom att dela Berlin – och hela Europa – i två delar. Den 9 november 1989 föll den. Här är hela historien om kalla krigets främsta symbol.

Kalla kriget

Europas delning följde på det andra världskrigets slut men var från början allt annat än självklar. Jaltaavtalet mellan ”de tre stora” Churchill, Roo