Hieroglyfernas gåta löstes i spåren av Napoleons fälttåg

Skälet till expeditionen var att det revolutionära direktoratet i Paris ville få den ärelystne unge generalen på distans och samtidigt tillförsäkra sig Nildeltat som ett led i vidare koloniseringsföretag österut, framför allt Indien. På så vis hoppades man slå två … Läs mer »