Mat dryck

I äldre tid, före 1800-talet, betraktade inte många svenskar svamp som mat. Röd flugsvamp var en av de få användbara svamparna – denna kunde i alla fall

Skål!
Mat dryck

”Min gud, jag dricker stjärnor!” Det lär munken Dom Pérignon ha utbrustit när han för första gången smakade champagne i slutet av 1600-talet.

Mat dryck

Odling av karpfiskar i dammar har gamla anor. Historiens första kända karpodlare hette Tao Chu Kung och levde i Kina redan under det femte århundradet för

Mat dryck

Under början av 1700-talet ökade bruket av alkohol snabbt i England. Försäljningen av gin mångdubblades och drabbade landet hårt. Det var ett social drama som kan liknas vid den västa naturkatastrof. Först efter åratal av diskussioner kunde landets parlament enas om en ny lagstiftning som förbjöd fri försäljning av gin.

Page 3 / 3