Sökningen gav 593 resultat

18 oktober 2019 av Anna Larsdotter

Datorer lär sig läsa historiska dokument

17 oktober 2019 av Lars-Göran Tedebrand

Hur länge har vi bott i byar?

15 oktober 2019

Vikingen och 1800-talets krisande mansideal

13 oktober 2019 av Gunnar Wetterberg

I stormakten Sveriges centrum

5 oktober 2019 av Dick Harrison

Tage Erlander – Sveriges längste statsminister

1 oktober 2019 av Sverker Oredsson

Katarina den stora

30 september 2019 av Johanna Sköld

Livet för de oäkta barnen

27 september 2019 av Magnus Bergsten

Löjtnanten skänkte bort sitt gods

25 september 2019 av Claes Pettersson

Slaget vid Getaryggen – småländskt bondeoffer

21 september 2019 av Mats Carlsson-Lénart

Helgo Zettervall ritade om den svenska medeltiden