Mord i Vatikanen: Perspektiv på renässansen

Renässansen förändrade människans självsyn. Hon var inte längre ett passivt offer, dömd att uthärda sitt eget öde. Tvärtom – hon var själv skapare! Sin...

Renässansen förändrade människans självsyn. Hon var inte längre ett passivt offer, dömd att uthärda sitt eget öde. Tvärtom – hon var själv skapare! Sin egen lyckas smed! Om hon verkligen kände detta, denna nya frihet, är det kanske inte så …