© Kungliga Biblioteket

Byar och socknar, städer och köpingar

Sedan människans barndom har vi bott tillsammans på olika sätt. Här är åtta frågor om samhällen i Sverige genom tiderna. Klara du alla?

27 juli 2019

Kanske är du intresserad av...

Läs också