Politiker

Att beundra Churchill är det ofarligaste av ställningstaganden. Hans gestalt är så intimt förbunden med det liberala västerlandets självförståelse att den som kritiserar honom riskerar att hamna i ideologiskt utanförskap. Till och med en sådan ikonoklastisk historieskrivare som A J P Taylor – som brukade ha ett elakt ord om de flesta – sträcker vapen inför Churchillgestalten (i sin berömda English History 1914–1945): Saviour of his country, ”sitt lands frälsare”, lyder hans slutsats.

Politiker

Framåtskridande och folkmord, demokrati och diktatur – 1900-talet är paradoxernas århundrade. Efterkrigstidens ekonomiska utveckling har ägt rum mot en fo

Politiker

Tänk er en ung, nyvald riksdagsman som efter ett år i riksdagen har fått igenom både en radikal förändring av näringspolitiken och dessutom en helt ny gr

Politiker

Maria Raunio var en politisk pionjär i det unga Finland. Hon var socialdemokrat och är märkligt okänd även i sitt hemland.

Politiker

I artikelserien där partiledarna skriver om sina historiska förebilder har Johan Lönnroth, vice partiledare i vänsperpartet, valt att skriva om Rosa Luxemburg – kommunisten som tidigt kritiserade Lenin.

Politiker

Ett husdjur är en god hjälp för den som siktar på att ta över världens mäktigaste ämbete – USA:s president. Hundar, katter – och till och med får – har ofta synts i Vita huset.

Politiker

Till det yttre framstod han som en självklar revolutionär och bråkmakare. Hans huvud kunde liknas vid ett lejons, hans gestalt vid den givne folkledarens. Ha

Politiker

I serien om politiska förebilder representeras Socialdemokraterna av partisekreterare Lars Stjernkvist. Han skriver om Nils Karleby, en ideolog med pragmatisk syn på politiken och stort inflytande över svensk socialdemokrati, om än tämligen okänd utanför rörelsen.

Politiker

Idén om en judisk stat uppstod hos en enskild man, den ungersk-österrikiske journalisten Theodor Herzl. Under två intensiva månader 1895 skrev han Judestate

Politiker

Moderaternas partiledare Bo Lundgren väljer med sitt bidrag till artikelserien om historiska förebilder att skriva om en adelsman och frihandelsvän som mot rådande ordning menade att "förmågans rätt" skulle ställas "framför födselns".

Politiker

Liksom flera andra latinamerikanska länder har Argentinas moderna historia präglats av våldsamma politiska strider. Populär Historias medarbetare Gunnar Dahl var själv, som svensk affärsman, närvarande i Buenos Aires när den mytomspunne Juan Perón återkom till makten på 1970-talet.

Politiker

När Rutger Macklean bestämde sig för att genomföra ett skifte på det olönsamma Svaneholms gods var han inte först i Sverige, men han var radikalast. Han styckade byarna, införde noggranna växtscheman och tvingade bort de bönder som inte ville inrätta sig i nyordningen.