Anna Maria Forssberg.

"Krigspropagandan spreds via predikstolarna"

Om stormaktstidens krigspropaganda ska historiken Anna Maria Forssberg, intendent på Armémuseum, prata om under Stora Historiekryssningen den 11–12 november. Vi har redan nu passat på att ställa några frågor om Sveriges militära storhetstid.

11 september 2018

Du arbetar på Armémuseum. Vad har du för arbetsuppgifter där?

– Många olika. Jag håller i forskningssamarbeten mellan museet och högskolorna och med andra muséer. Dessutom forskar jag själv kring svensk krigspropaganda, men leder också visningar av grupper och håller föreläsningar samt deltar i planeringen av nya utställningar, exempelvis den om slaget vid Narva som öppnar i oktober.

Utgår ni från att besökarna har ett specifikt militärt eller ett allmänt historiskt intresse när ni planerar verksamheten på Armémuseum?

– Vårt uppdrag är att berätta den svenska arméns historia med utgångspunkt i våra stora samlingar. Samtidigt vill vi alltid anknyta till aktuella frågor och visa hur nära militär och allmän historia hänger samman genom att visa sociala, tekniska och många andra aspekter av den militära historien.

Hur kom det sig att Sverige blev en militär stormakt just på 1600-talet?

– Det hade många orsaker, men en grundläggande var att habsburgarna,  som dominerat Europa tidigare, utsattes för konkurrens från Frankrike och Sverige ställde sig på fransmännens sida. Dessutom visade sig Sverige kapabelt att bygga upp en effektiv militärmakt trots att landet var så litet.

Du ska tala om den svenska stormaktens krigspropaganda. Hur väl fungerade den i jämförelse med andra samtida staters krigspropaganda?

– Den skilde sig rätt mycket från övriga europeiska länder där propagandan främst vände sig till eliten. I Sverige mobiliserades hela folket genom att krigspropagandan spreds via predikstolarna i kyrkorna. Det svenska utskrivningssystemet berörde ju alla och därför var det viktigt att ge folket en bild av kriget.

Anmäl dig till Stora historiekryssningen 11–12 november här!

Kanske är du intresserad av...

Läs också