Regenter

Idag finns det bara en ättling kvar till henne bland Europas krönta huvuden – vår egen kung. Jo, det är faktiskt så att den charmerande, slösaktiga och älskvärda Josephine – Napoleons hustru och Frankrikes kejsarinna – är Carl XVI Gustafs farfars farfars morfars mor.

Regenter

Djingis Khan är utan tvekan en av historiens mest fascinerande och märkliga figurer. Han har fått flera skönlitterära gestaltningar, figurerat i studentspe

Regenter

I år uppmärksammas 200-årsminnet av den för de flesta svenskar rätt anonyme Oscar I:s födelse. Oscar blev under sin tid som kronprins en av samtidens...

Regenter

Kristian Tyrann eller Kristian den gode? Kristian II följde konsekvent Machiavellis läror, men förlorade trots det makten i både Sverige och Danmark.

Regenter

Mycket spreds också ut i landet och bidrog till den svenska krigaradelns rikedom och maktställning. En mindre beaktad men historiskt betydelsefull del av allt

Oscar I kung av Sverige och Norge.
Regenter

När Karl XIV Johan var i Norge passade sonen – den blivande Oscar I – på att propagera för långtgående reformer inom skola och fångvård. Den liberale kronprinsen fick snart tillnamnet "Framtiden".

Regenter

Ännu under högmedeltiden rådde det stora olikheter mellan de sydligare delarna av Frankrike och de nordliga. I norr var det fortfarande mer ”germanskt” m

Regenter

Guds gissel kallades han av de kristna, hunnernas kung Attila, som på 400-talet e Kr gjorde livet surt för ”den civiliserade världen”, det vill säga det

Regenter

De förenade ryska, österrikiska, preussiska och engelska arméernas offensiv hade i slutet av mars 1814 drivit den franska armén framför sig ända till Pari

Regenter

Det började med att en greve Rudolf år 1273 valdes till kejsare av det Heliga romerska riket – ironiskt nog för att han ansågs så svag att han skulle kun

Regenter

Gustav II Adolf levde sitt liv i en bitter kamp om makten – en strid som förföljde och påverkade honom hela livet och som förklarar mycket av hans handlingar.

Regenter

Richard var kanske inte det stoff som drömmar vävs av, men väl de stora äventyren. Hans stamtavla var inte fy skam, som barnbarnsbarnbarn till Wilhelm...

Page 3 / 4