I år uppmärksammas 200-årsminnet av den för de flesta svenskar rätt anonyme Oscar I:s födelse. Oscar blev under sin tid som kronprins en av samtidens främsta liberala reformister. Han betydde mycket för folkskolans tillkomst och moderniseringen av kriminalvården. På Fredric … Läs mer »